V ljubljanskih vrtcih 2700 prostih mest

V glavnem mestu se danes začenja vpis v javne vrtce, končal se bo 31. marca. V osnovno šolo letos odhaja 2755 otrok, 269 jih je iz drugih občin, rojenih leta 2005, oziroma nekoliko manj, če se bodo starši nekaterih tako kot doslej odločili za odložitev šolanja. Teh otrok je v povprečju 50 na leto.

Objavljeno
15. marec 2011 10.38
Andreja Žibret, Ljubljana
Andreja Žibret, Ljubljana
Ljubljana - Tako bo v ljubljanskih vrtcih predvidoma okrog 2700 prostih mest, je povedala Marija Fabčič, načelnica mestnega oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje.

Do konca marca bi morala biti znana tudi struktura oddelkov prvega in drugega starostnega obdobja v prihodnjem šolskem letu, kar bo med drugim boljši podatek o prostih mestih, je pojasnila. Razpis je objavljen na spletnih straneh vrtcev in MOL. Starši morajo oddati izpolnjen obrazec VZV (vlogo za vpis otroka v vrtec) najpozneje 31. marca; lahko ga pošljejo po pošti ali pa prinesejo na upravo vrtca prve izbire.

Obrazec je dosegljiv na spletišču MOL in na spletnih straneh vrtcev. Pozorni naj bodo na zadnji dan oddaje, 31. marec, kajti vlog, ki jih bodo vrtci prejeli po končanem vpisu, komisije za sprejem ne bodo obravnavale, opozarja Fabčičeva. V vlogi naj starši med drugim najprej navedejo vrtca prve in druge izbire, lahko pa se odločijo še za tretjo možnost, to je vpis v katerikoli vrtec, pri čemer lahko zapišejo še tri dodatne vrtce, ki bodo prednostno upoštevani pri razporejanju otrok na centralni čakalni seznam (CČS). O (ne)sprejemu bodo vrtci obvestili starše predvidoma v prvi polovici maja.

Na vrtec še vedno čaka veliko otrok s CČS: 11. marca je bilo takih 1424, mlajših od treh let, 8. marca pa 15, starejših od treh let. Na MOL obljubljajo, da bodo z načrtovanimi investicijami konec leta 2012 izpolnili vse potrebe. Za otroke, mlajše od treh let, so prejšnji petek odprli dva nova oddelka enote Kekec v vrtcu Jarše na Ulici Hermana Potočnika 15, ki ju na novo vpisani malčki obiskujejo že od 15. decembra. Grajena sta kot prizidek, kot montažna dvooddelčna lesena enota s spremljevalnimi prostori, opremo in zunanjo ureditvijo.