V Logarsko dolino še kar skozi tesne Luče

Država načrt za predor, most in obvoznico ima, občani so jo podprli, denar je, a ceste še ne morejo zgraditi

Objavljeno
09. marec 2018 09.33
Brane Piano
Brane Piano

Luče – »Morda bi cesto lahko začeli graditi pred koncem leta, a dvomim, saj so vmes volitve,« o skorajšnji uresničitvi naložbe, za katero je bil državni prostorski načrt sprejet že leta 2010, dvomi luški župan Ciril Rosc. »Zaradi pritožb lastnikov parcel je težko reči, kdaj se bodo dela lahko začela,« nedokončanje projekta upravičujejo na direkciji za infrastrukturo (DRSI).

Na direkciji pravijo, da bi lahko začeli graditi leta 2019, če bi jim uspelo rešiti vse zemljiške probleme.

Obvoznice mimo Luč si ne želijo le prebivalci sosednje Solčave in izletniki, ki potujejo v Logarsko dolino ali čez Pavličevo sedlo v Avstrijo. Pomembna je tudi za Luče. Motorna vozila se skozi Luče prebijajo med najstarejšimi hišami, kjer je cesta preozka za srečanje osebnih avtomobilov z avtobusi in tovornjaki. Obvoznica bi, pojasnjuje Rosc, omogočila tudi turistični razcvet kraja. Strategijo imajo pripravljeno že pet let, izvesti je ne morejo.

Denar je, parcel ni

Državni prostorski načrt (DPN) za cesto Radmirje–Luče in poplavno varnost Luč je bil sprejet že leta 2010. Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je za 1,2 milijona evrov izvedlo vse protipoplavne ukrepe že leta 2013 ter predlani dobilo tudi uporabno dovoljenje, cesta iz Radmirja do Luč je posodobljena. Toda Luče pred visoko Savinjo ne bodo varne, dokler ne bo zgrajen tudi nasip za luško obvoznico.


Za povečavo kliknite na infografiko.

Na DRSI pravijo, da že imajo projekte za pridobitev gradbenega dovoljenja in za izvedbo del, opravili so tudi parcelacijo. A po njihovem zaradi pritožb lastnikov parcel ne morejo začeti odkupovati zemljišč, ki še niso občinska ali državna, zato za gradbeno dovoljenje ne morejo zaprositi.

Obvoznica Luče je ocenjena na šest milijonov evrov, kar vključuje cesto, predor Breznica, most čez Savinjo, prepuste, zidove, vso komunalno infrastrukturo ter krajinsko ureditev in regulacijo potoka Mlinščica. Tudi denar ni težava. »Sredstva za izvedbo del so zagotovljena v proračunu RS za leti 2018 in 2019,« zagotavljajo na DRSI.

Župan Luč ne želi razpredati o tem, kdo zavlačuje gradnjo obvoznice, a priznava, da nekaterim v kraju ni pogodu. Zato so v Lučah že leta 2014 izvedli posvetovalni referendum. Glasovalo je 54 odstotkov volilnih upravičencev, od tega jih je 92 odstotkov podprlo obvoznico in protipoplavne ukrepe.

Služnost dražja od zemljišča

Ob nedavnem srečanju ministrice za okolje in prostor Irene Majcen z zgornjesavinjskimi župani je ta Roscu obljubila posredovanje v zapletu med občino Luče in ministrstvom. Rosc pojasnjuje, v čem je težava: »Sedanja čistilna naprava je zastarela in ob sotočju Savinje in Lučnice želimo 100 metrov vstran zgraditi novo. Na zemljišču, ki smo ga za izvedbo protipoplavnih ukrepov prodali državi, potrebujemo služnostno pravico, da do nove naprave speljemo kanalizacijo. Toda za služnost hočejo več, kot je vrednost zemljišča. Dogovarjamo se, a zaplet z MOP še ni rešen.«

Na MOP pravijo, da so eno zemljišča, ki jim jih je občina prodala za protipoplavna dela, drugo pa so služnosti, ki jih mora občina plačati za gradnjo kanalizacije, vodovoda do čistilne naprave (ČN) po njihovih parcelah. Ministrstvo je za 799 kvadratnih metrov neplodnih zemljišč leta 2013 plačalo 6900 evrov, za služnosti na 173 kvadratnih metrih vplivnega območja infrastrukturnih vodov do ČN pa od občine zahteva 11.380 evrov.

»Gre za izračune po dveh pravilnikih,« trdi Rosc. Eden je bil usklajen z Zujfom in zahtevo po ukinitvi in zmanjšanju nepotrebnih plačil med državo in lokalnimi skupnostmi, drugi pa ni bil nikoli spremenjen.