V Mariboru letos brez večjih projektov

Manj naložb in nič posojil – Facebook skupina napoveduje obisk proračunske seje

Objavljeno
25. januar 2013 17.21
tre_maribor
Miha Rubin, Robert Galun
Miha Rubin, Robert Galun

Maribor – Mestni svetniki mariborske občine bodo imeli prvo obravnavo proračuna za leto 2013 4. februarja in ne že teden prej, kot je bilo načrtovano sprva. Proračun je sicer letos realnejši kot minula leta, ko je bilo treba sprejeti rebalans.

Razlog za enotedenski zamik prve obravnave proračuna je po naših informacijah ta, da so mestni svetniki prepozno prejeli gradivo. V osnutku proračuna Mestne občine Maribor (MOM) so predvideni prejemki v višini 103.843.115 evra, od tega prihodki v višini 95.133.115 evrov, med prejemke pa so uvrstili še ocenjen ostanek sredstev na računu iz konca leta 2012, ki znaša 8,7 milijona. Izdatki so, ker mora biti proračun uravnotežen, planirani v enaki višini kot prihodki.

Večino slednjih predstavlja dohodnina, in sicer 51,6 milijona evrov, ter nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč, ki je predvideno v višini 12,1 milijon. Del prihodkov si MOM obeta tudi od pobranih glob in kazni - nabralo naj bi se jih za 849.500 evrov, kar je za petino več kot lani.


Kot eno od oblik polnjenja proračuna je MOM predvidela prodajo nepremičnin: za 21 poslovnih prostorov in 11 stanovanj želi iztržiti milijon evrov. A vsaj v lanskem letu pri tem ni bila posebej uspešna; zlasti se zatika prodaja bivšega galenskega laboratorija v centru mesta, ki ga je MOM poskušala prodati že desetkrat.


Od države in EU  pričakujejo le 4,2 milijona


Kakšnega večjega infrastrukturnega projekta v proračunu ni; po izračunih bo denarja komaj dovolj za financiranje zakonskih obveznosti, medtem ko bo izvedba projektov odvisna zlasti od tega, ali bo MOM uspelo s tržno dejavnostjo pridobiti sredstva, že všteta na prihodkovni strani. Iz državnega proračuna in od Evropske unije letos za razne projekte pričakuje le 4,2 milijona evrov.


Najem novih posojil v proračun ni vključen (za odplačilo starih bo MOM letos namenila 3,2 milijona, tako da bo konec leta zadolženost znašala dobrih 30 milijonov). Je pa iz več kot 400 strani debele občinske finančne biblije razbrati, da MOM načrtuje prihodke tudi iz naslova donacij. Od morebitnih donatorjev pričakuje 169.100 evrov, od tega naj bi šel levji delež za Evropsko prestolnici mladih, je razvidno iz osnutka proračuna.


Na sejo tudi protestniki


Tega naj bi sicer v naslednjih dneh na sestankih svetniških skupin skušali čim bolj uskladiti, je slišati, tako da na prvem branju ne bi bilo preveč »šahiranja«. Kot kaže, namreč mestni svetniki na seji na bodo sami. Facebook skupina Franc Kangler naj odstopi kot župan Maribora je za ta dan že napovedala nov protest, in sicer pod naslovom Gremo gor! »Seje mestnega sveta so namreč javne in zakaj si jih kot občani ne bi ogledali v živo,« so zapisali na facebooku. Pri tem se sklicujejo na 3. člen poslovnika mestnega sveta MOM, ki določa, da je delo mestnega sveta in njegovih delovnih teles javno, javnost dela pa je zagotovljena tako, da je občanom in novinarjem omogočeno spremljanje seje.