V Mariboru proti odcepitvi kranjske fakultete

Pobuda za ustanovitev gorenjske univerze, katere temelj bi bila Fakulteta za organizacijske vede je legalna, je dejal rektor.

Objavljeno
21. februar 2012 21.18
Miha Rubin, Maribor, Marjana Hanc, Kranj
Miha Rubin, Maribor, Marjana Hanc, Kranj

Maribor, Kranj – Mestna občina Kranj se je »malo prenaglila« z osnutkom pisma o nameri za sodelovanje pri razvoju visokega šolstva v Gorenjski regiji, ki ga je posredovala mariborski univerzi, je danes povedal rektor Danijel Rebolj. Na univerzi nad gorenjskimi načrti ne kažejo navdušenja.

Pobuda za ustanovitev gorenjske univerze, katere temelj bi bila Fakulteta za organizacijske vede (FOV), zdaj članica Univerze v Mariboru (UM), je »legitimna in legalna«, je dejal Danijel Rebolj, »naše stališče pa je, da so vse fakultete UM njen integralni del, tudi FOV«. Študenti, ki so vpisani na FOV (približno 700 rednih in 400 izrednih), in tam zaposleni so del UM, je poudaril Rebolj. »Kakršnekoli spremembe bi pomenile trganje nekega tkiva in trganje je vedno boleče.«

»Menim pa, da je prav, da se na tako pobudo odzovemo,« je povedal Rebolj. Tako se je senat UM danes seznanil z informacijo o pobudi za ustanovitev gorenjske univerze, sodeč po razpravi pa naklonjenosti izločitvi FOV iz UM ni. Po Reboljevih besedah bodo o tem najprej sprožili razpravo znotraj FOV, saj hočejo slišati mnenje profesorjev in študentov, nadaljevali pa bodo na senatu univerze.

V pismu o nameri, ki ga je UM poslala kranjska občina, je zapisano, da Mestna občina Kranj in UM soglašata, da je treba pobudo za ustanovitev Univerze na Gorenjskem šteti za pobudo v javnem interesu. »Niti slučajno ne moremo soglašati, da je to mogoče šteti za pobudo v javnem interesu,« se je odzval Rebolj. Ob tem je dodal, da po njegovem mnenju sedanje število univerz v Sloveniji povsem zadošča, če univerzo razumemo kot neko kritično maso različnih področij.

Fakulteta z izgubo

O poslovanju FOV je Rebolj danes pojasnil, da je še vedno negativno, izguba, gledano za vsa pretekla leta, pa znaša 1,7 milijona evrov. Dekan Marko Ferjan, ki je bil tudi navzoč na seji, trdi, da so v času njegovega vodenja FOV od oktobra 2008 »opravili temeljito sanacijo fakultete«, za načrtovano novo univerzo pa se danes v Mariboru ni hotel opredeliti, saj so po njegovih besedah pobudniki gorenjske občine ter župani in poslanci iz te regije, »meni kot dekanu pa na srečo o tem ni treba razmišljati«.

Pozneje je dekan Ferjan, ki je od septembra lani tudi član komisije za ustanovitev univerze na Gorenjskem, za Delo razložil, da ga je, potem ko je o tem poprej soglašal tudi senat fakultete, v to skupino imenoval kranjski mestni svet. »To sodelovanje je brezplačno in komisija se je v zvezi s tem doslej enkrat že tudi sestala,« je poudaril.

Dekan je v nadaljevanju obravnaval tudi poslovanje fakultete. »FOV že več let dobiva premalo denarja za izvedbo rednega študija. Preden sem postal dekan, je razlika med letno prejetimi sredstvi za redni študij in plačami znašala približno en milijon evrov. Tega ni bilo več mogoče pokrivati z izrednim študijem, zato smo predvsem z upokojitvami v letu 2009 in 2010 znižali letni strošek dela za 860.000 evrov, za kar je bilo treba seveda zagotoviti odpravnine. Oklestili smo tudi materialne in druge stroške, ob tem pa popolnoma prenovili programe in pridobili mednarodno akreditacijo. FOV je imela v letu 2010 sicer kar 1,4 milijona evrov izgube, lani še 343.000. Če mi bo dano voditi fakulteto tudi prihodnje leto, bo FOV leta 2013 poslovala pozitivno.«

V Kranju vztrajajo

Kranjska podžupanja Nada Mihajlović nam je potrdila, da so z MOK poslali pismo o nameri za sodelovanje pri razvoju visokega šolstva v gorenjski regiji rektorju Rebolju že pred tremi tedni, vendar doslej nanj ni bilo odziva. Pojasnila je še, da so pred novim letom načrt o ustanovitvi nove univerze, ki bo imela sedež v Kranju, in je nujna, saj bi Gorenjci z njo radi nadomestili svoj razvojni zaostanek, predstavili rektorju Rebolju, nato pa je bila v zvezi s tem še dvakrat pri njem, enkrat z županom Mohorjem Bogatajem in drugič z Ilijem Dimitrievskim, ki vodi delovno skupino za vodenje postopka.

»Predstavili smo mu zgodovino prizadevanj, starih 18 let, in januarja izrecnega negativnega odziva ni bilo,« je dejala podžupanja in napovedala, da bodo vlogo do konca aprila poslali v parlament. »Poskušali bomo narediti vse za ustanovitev univerze, pričakujemo pa tudi pozitiven odziv iz Maribora,« je še pripomnila. V novo univerzo naj bi se sicer najprej vključile FOV, Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice, Visoka šola za hotelirstvo in turizem Bled, pridružena članica pa bi bila Visoka šola za gradbeno inženirstvo Kranj.