V mežiški mivki nesprejemljiva vsebnost težkih kovin

Kemijska analiza vzorca mivke iz peskovnikov nekaterih vrtcev, ki jo je dal opraviti tržni inšpektorat, je pokazala, da so vsebnosti cinka, kadmija in svinca ocenjene kot nesprejemljive.

Objavljeno
03. april 2007 12.11
Ljubljana/Mežica - Kemijska analiza vzorca mivke proizvajalca RSCM Gradbeni materiali iz Žerjava, ki jo je dal opraviti tržni inšpektorat, je pokazala, da so obremenitve vzorca s cinkom, kadmijem in svincem ocenjene kot nesprejemljive. Takšna mivka je zato ocenjena kot neprimerna za uporabo v peskovnikih in drugih podobnih igralnih in rekreativnih površinah. Ker za uporabo v gradbene namene ocena ni podana, je tržni inšpektorat naročil še izdelavo ocene tveganja na Inštitutu za varovanje zdravja.

Tržni inšpektorat je vzorčenje mivke po zakonu o gradbenih proizvodih pri proizvajalcu RSCM Gradbeni materiali opravil 16. marca. Odvzeli so dva vzorca, eden v razsutem stanju in eden v vrečah, ki sta bila predana akreditiranemu laboratoriju, so sporočili iz tržnega inšpektorata.

Po podatkih, ki jih tržni inšpektorat objavlja na svoji spletni strani, sta bila vzorca predana akreditiranemu laboratoriju IGMAT iz Ljubljane. Slednji je v testiranjih ugotovil, da je vzorčena mivka kot gradbeni proizvod skladna z zahtevami harmoniziranih standardov (agregati za beton in agregati za malte). Pri tem so preverjali značilnosti, kot so velikost agregata, zrnavost, vsebnost finih delcev, prostorninska masa itd.

Nadaljnja kemijska analiza iste mivke, ki jo je za laboratorij opravil Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, pa kaže, da so obremenitve mivke s težkimi kovinami zaradi presežene kritične imisijske vrednosti ocenjene kot nesprejemljive.

Inšpektorat naročil še izdelavo ocene tveganja

Ker tržni inšpektorat v prejetem mnenju od laboratorija ni dobil ocene glede primernosti uporabe vzorčene mivke v gradbene namene, ki bi lahko kot gradbeni proizvod, uporabljen kot beton ali malta, vplival na zdravje ljudi in varnost oseb, je na Inštitutu za varovanje zdravja naročil še izdelavo ocene tveganja. Če bo prejeta ocena tveganja nakazovala, da lahko ta mivka kot gradbeni proizvod vpliva na zdravje in varnost ljudi, bo tržni inšpektorat ukrepal z izdajo upravne odločbe o prepovedi dajanja v promet mivke za uporabo v gradbeništvu, so sporočili z inšpektorata.

Na svojih spletnih straneh pa tržni inšpektorat še navaja, da so z namenom preučiti skladnost mivke kot gradbenega proizvoda na slovenskem trgu med 19. in 23. marcem opravil še vzorčenje mivke petih različnih proizvajalcev oziroma dobaviteljev in tudi te predal v analizo akreditiranemu laboratoriju. Poročila o rezultatih analize tržni inšpektorat pričakuje naslednji teden.