V naslednjem študijskem letu manj izrednih študentov

Minister za visoko šolstvo Jure Zupan je dejal, da je za študijsko leto 2007/2008 za redni študij razpisanih 522 mest več kot lani, medtem ko bo na izrednem študiju 644 manj vpisnih mest.

Objavljeno
25. januar 2007 18.10
Minister Jure Zupan
Ljubljana - Vlada je na današnji seji sprejela sklep o razmestitvi dodiplomskih študijskih programov v študijskem letu 2007/2008 na univerzah v Ljubljani, Mariboru, na Primorskem in v Novi Gorici ter na samostojnih visokošolskih zavodih. Dala pa je tudi soglasje k vsebini razpisa za vpis. Vpisnih mest za izredni študij bo manj kot lani, je na novinarski konferenci po seji dejal minister za visoko šolstvo Jure Zupan.

Za študijsko leto 2007/08 bo skupno razpisanih 24.874 vpisnih mest, od tega 17.559 za redni študij, 7315 pa za izrednega. Za redni študij bo razpisanih 522 mest več kot lani, za izrednega pa 664 manj, je dejal Zupan. Po njegovih besedah je razmerje med številom mest za redni in izredni študij 70 proti 30. Lani je bilo to razmerje 68 proti 32.

Po Zupanovih besedah bo v študijskem letu 2007/08 skupno razpisanih 269 programov. Med njimi je 101 bolonjski program, kar predstavlja dobrih 37 odstotkov študijskih programov na prvi stopnji.

Zupan je tudi povedal, da je usklajevanje o številu vpisnih mest potekalo z vsemi univerzami, tudi z ljubljansko. S to so po njegovih besedah uskladili vse razen glede Fakultete za družbene vede, na kateri je odobrenih manj vpisnih mest, kot je želela univerza.

Prvič v razpisu tudi visokošolski zavodi iz Nove Gorice, Jesenic in Celja


Prvič so v tem razpisu tudi štirje visokošolski zavodi, ki so koncesijo prejeli decembra lani. To so Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice, Evropska pravna fakulteta Nova Gorica, Fakulteta za uporabne družbene študije Nova Gorica in Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje. Skupno je za študij na teh fakultetah razpisanih 560 mest, in sicer 280 mest za redni in prav toliko mest za izredni študij. Za ta mesta so se po Zupanovih besedah odločili v želji po večji konkurenčnosti in regionalizaciji.

Ministrstvo svoj predlog tako za število vpisnih mest kot za njihovo razporeditev po študijskih področjih med drugim utemeljuje s podatki o dejanskem vpisu v študijskem letu 2006/07. Iz teh je razvidno, da je bilo za kandidate, ki so se v visoko šolstvo vpisovali prvič, vpisnih mest dovolj.

V študijskem letu 2007/2008 nekoliko manjše število mest

Prvič vpisanih kandidatov za redni študij je bilo približno toliko, kot je bilo razpisanih mest, za izredni študij pa je zasedenih le 60,2 odstotka razpisanih mest. To pomeni, da bo, upoštevajoč tudi zmanjšanje vpisne generacije, zadostovalo nekoliko manjše število mest v študijskem letu 2007/08 za vse zainteresirane kandidate, menijo na ministrstvu.

V razpisu za vpis so razpisana študijska mesta tudi za Slovence brez slovenskega državljanstva in za tujce (skupaj 1608, od tega za redni študij 844, za izrednega pa 764), za vzporedni študij in diplomante (skupaj 1041, od tega za redni študij 832, za izrednega pa 209) ter za nadaljevanje študija v višjih letnikih po merilih za prehode (skupaj 3931, od tega za redni študij 1338, za izrednega pa 2593), so sporočili z urada vlade za informiranje.

Ministrstvo navaja, da so v primeru, če gledamo samo prvič vpisane v prvi letnik v študijskem letu 2006/07, deleži vpisanih študentov po študijskih področjih ugodnejši, zlasti pri rednem študiju. Na doslej najmočnejšem družboslovnem področju je vpisanih za 10 odstotkov manj kandidatov, kot je bilo razpisanih mest, zlasti zato, ker se je v celoti zmanjšal vpis v izredni študij.

Spodbuden vpis na naravoslovne in tehniške smeri

Vpis na naravoslovnem in tehniškem področju je bil spodbuden, saj so za redni študij naravoslovja in računalništva zasedena vsa razpisana mesta oz. celo nekaj več, na tehniškem področju pa skoraj vsa.

Pregled po posameznih fakultetah pokaže, da se je položaj močno izboljšal na večini tehniških področij, še naprej pa je premalo kandidatov za študij tekstilstva, metalurgije, rudarstva, nekaj prostih mest je ostalo tudi za študij strojništva. Za izredni študij pa je na teh področjih zasedena le polovica razpisanih mest. Na ministrstvu pričakujejo, da se bo v študijskem letu 2007/08 položaj še izboljšal v prid tehnike in naravoslovja.