V Novem mestu bodo odločneje zaščitili kulturo

Zastareli odlok, star 22 let, nadomeščajo z novim. Na seznamu je 174 spomenikov lokalnega pomena.

Objavljeno
21. maj 2014 12.39
Zdenka Lindič - Dragaš, Novo mesto
Zdenka Lindič - Dragaš, Novo mesto

Novo mesto − Od 22. maja do 20. junija bo na novomeški občini javno razgrnjen predlog novega odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena v novomeški občini. Sedanji po 22 letih ni več skladen s stanjem na terenu in pravili stroke.

Na območju mestne občine Novo mesto je pet kulturnih spomenikov državnega pomena: grad, park in območje gradu Otočec, grad Hmeljnik in novomeški rotovž. Z odlokom o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov, ki ga zdaj spreminjajo, je bila bogata kulturna dediščina lokalnega pomena razglašena in zaščitena leta 1992 v takratni novomeški občini in po takrat veljavnem zakonu o varstvu naravne in kulturne dediščine. Leta 1998 so seznam dopolnili z domačijo baletnikov Pie in Pina Mlakarja.

V odlok vključenih 174 spomenikov

Na območju nekdanje novomeške občine jih je zdaj osem, zakonodaja na področju varstva nepremične kulturne dediščine pa je v tem času tudi doživela več sprememb. Zaradi tega in sprememb pri posameznih spomenikih ter novih odkritij, vrednotenj in spoznanj stroke so v novomeški območni enoti Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije pripravili nov predlog za razglasitev kulturnih spomenikov in spomeniških območij lokalnega pomena na območju novomeške občine.

V nov odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena v novomeški občini je vključenih 174 spomenikov. Od tega je 76 posvetnih stavb, 38 sakralnih objektov, 33 spominskih krajev in objektov, 19 arheoloških najdišč, štiri naselja ali njihovi deli, trije parki in vrtovi in en drug objekt (novomeški Kandijski most).

Na novo bodo varovani predeli Novega mesta Breg, območje Kapitlja, mestno jedro, drevored ob Rozmanovi cesti in Kandija, stavbe sodišča, moške bolnišnice, dvorca Mostek, hiše na Glavnem trgu 17, Jakličev toplar, hiša, grmska zidanica in slopno znamenje na Trški gori, Brulčev mlin v Hrušici, spomenik NOB v Gabrju, razvaline gradu Mehovo, graščine Ruperč vrh in cerkve sv. Jere na Trdinovem vrhu ter šest arheoloških najdišč.

Za vsak spomenik je določen varstveni režim

Šestnajst spomenikov, predvsem grobnic in spomenikov padlih, bo vključenih v spomeniška območja. Na seznamu dediščine, ki iz različnih razlogov (rušenje, predelave itd.) ne izpolnjuje več pogojev za status kulturnega spomenika lokalnega pomena, je v predlogu novega odloka 66 sedanjih spomenikov, od stavb do spomenikov in spominskih plošč ter tudi vinogradniškega območja Trške gore.

Za vsak spomenik je določen varstveni režim. Stavbe na novomeškem Glavnem trgu ali Bregu niti v bodoče ne bo mogoče prenavljati brez upoštevanja spomeniških zahtev, omejitve so tudi za arheološka najdišča in druge spomenike. Če bo v občinskem proračunu kaj denarja za obnovo kulturne dediščine, bodo imeli kulturni spomeniki prednost pri dodelitvi sredstev.