V Novi Gorici so ustanovili zavod za aeronavtični muzej

Skupina podjetij in poslanec Zmago Jelinčič so ustanovili Zavod Aeronavtičnega muzeja Zahodnoevropske unije bratov Rusjan. Načrt gradnje muzeja je doslej podprla le občina Ajdovščina.

Objavljeno
07. marec 2007 07.00
Letalo so pri zasilnem pristanku v Essexu spremljala letala britanske vojske
Nova Gorica – Podjetja Hit, Primorje, Salonit Anhovo, Alpine Mayreder, Pipistrel, Marc, d. o. o, E3 in Zmago Jelinčič so ustanovili Zavod Aeronavtičnega muzeja Zahodnoevropske unije bratov Rusjan. Včeraj so na goriški območni zbornici GZS predstavniki podjetij sprejeli ustanovitveni akt zavoda, njegova prva naloga bo naročilo študije o izvedljivosti načrta za postavitev muzeja.

Zavod bo upravljal upravni svet, v katerem bodo predstavniki vsakega od ustanoviteljev. Ustanovitveni znesek, ki ga bo moral plačati vsak član, znaša 20 tisoč evrov. Oproščen bo samo Zmago Jelinčič, ki mu je bila kot predsedniku skupščine Zahodnoevropske unije priznana »enaka teža« kot drugim vlagateljem.

Goriška območna zbornica GZS bo delež prispevala tako, da bo dala v najem svoje prostore. Zadnja včeraj še ni podpisala ustanovitvene pogodbe, prav tako tudi ne podjetje Toming consulting, vendar naj bi jo oba v kratkem. Časa imata še deset dni, vsi, ki se bodo priključili pozneje, bodo imeli status pridruženih članov in zanje bo vstopni znesek 50 tisoč evrov ali višji, če bodo tako sklenili ustanovitelji.

Upravni svet naj bi najpozneje v enem letu sprejel statut ter imenoval organe in vršilca dolžnosti direktorja zavoda. Denar za delovanja zavoda bodo prispevali ustanovitelji, ob izstopu pa ti ne bodo upravičeni do povrnitve vloženih sredstev.
Prva naloga zavoda bo naročilo študije izvedljivosti aeronavtičnega muzeja, ki bo iz urbanističnega, prostorskega in gospodarsko-finančnega vidika podala smernice za nadaljnji razvoj.

Več o tem si preberite v sredinem tiskanem Delu