V Piranu popravljajo odlok o pomožnih objektih

Lope: Namenjene so pravim kmetom, ne špekulantom.

Objavljeno
29. maj 2014 10.44
Slovenija, Bohinjska Bistrica, 06.06.2012 - SP/MNENJA. Foto: Leon VIDIC/DELO
Boris Šuligoj, Koper
Boris Šuligoj, Koper
Piran – Tukajšnji občinski svetniki so v torek zvečer podprli predlagane spremembe odloka o pomožnih objektih na kmetijskih zemljiščih. S spremembo bi radi odpravili nejasnosti in olajšali poslovanje pravim kmetom, ki potrebujejo objekte na kmetijskih zemljiščih, na njih pa so pogoste zlorabe.

Pritisk na kmetijska zemljišča v piranski občini ne preneha. Pred dvema dnevoma je medijem in na občinsko upravo prišla anonimna prijava domačina, ki v bližini Padne gradi približno 50 kvadratnih metrov velik objekt, ki bo v celoti vkopan pod zemljo. Investitor trdi, da gre za pomožen objekt, ki ga bo potreboval za spravilo kmetijske mehanizacije, orodja, škropiv, gnojil in drugega. V Strunjanu pa so pred nekaj tedni prijavili primer, ko je lastnik manjšega kmetijskega zemljišča postavil bivalni kontejner.

Občina Piran je lani, ker so bili pritiski na kmetijska zemljišča in ker so potem inšpektorji bolj preganjali kmete kot špekulante in črnograditelje, že sprejela strog odlok. Posege na kmetijskih površinah dovoljuje samo »kmetijskim proizvajalcem«.

S tokrat predlagano spremembo bodo natančneje opredelili, kdo vse lahko šteje za kmetijskega proizvajalca. Gre za pojem, kot ga določa zakon o kmetijskih zemljiščih. Na pobudo piranskih občanov pa so k upravičencem gradnje kmečkih lop dodali še kmečkega upokojenca, ki je bil pred upokojitvijo zavarovan kot kmet.

Natančna sprememba odloka

Sprememba odloka dopušča na vseh kmetijskih zemljiščih gradnjo podpornih zidov do višine 1,5 metra (iz lokalnega kamna ali obložene z njim), a zanje mora graditelj zaprositi za gradbeno dovoljenje, nam je pojasnila Manca Plazar, predstojnica urada za okolje in prostor piranske občine.

Odlok že zdaj dovoljuje na kmetijskih zemljiščih do 3000 kvadratnih metrov postavitev ene kmečke lope do velikosti štirih kvadratnih metrov in največ 2,2 metra visoke. Na zemljiščih do 5000 kvadratnih metrov je lahko lopa velika največ 12 kvadratnih metrov in visoka do 2,5 metra. Lahko je montažna, zidana iz kamna ali vkopana. Na površinah, večjih od 5000 kvadratnih metrov, pa odlok dovoljuje do 40 kvadratnih metrov velik objekt za traktor, spravilo orodja, hladilnice ...

Gradnja na gozdnih zemljiščih

Dodali so še možnost spravila pridelka ter reje drobnice in malih živali in da naj se kmečka lopa gradi čim bliže obstoječim objektom v rabi istega lastnika zemljišča. Kmetijski proizvajalec lahko pomožne objekte priključi na gospodarsko javno infrastrukturo.

Nov odlok določa tudi, kaj je mogoče graditi na gozdnih zemljiščih (gozdne ceste, vlake, protipožarne preseke, poljske poti, lovske preže, obore za divjad in gozdne ter druge tematske učne poti). Ni pa dovoljeno graditi pod, tik ob ali nad komunalnimi vodi, niti postavljati jumbo plakatov in kozolcev ali odlagati viške gradbenih materialov.

Na Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov so povedali, da s spremembami odloka še niso seznanjeni: »Ko bo odlok objavljen, ga bo sklad preučil in bo pri obravnavi preprostih in nezahtevnih objektov poleg sprejetega občinskega odloka upošteval tudi svoj veljavni pravilnik o zakupu kmetij in kmetijskih zemljišč.«