V Sloveniji razred v OŠ ponavlja 1,5 odstotka učencev

V 27 članicah EU šolsko leto v povprečju na osnovnošolski ravni najmanj enkrat ponavlja 10,4 odstotka učencev, v Sloveniji pa 1,5 odstotka, kaže študija o ponavljanju razreda v uniji, ki jo je v ponedeljek objavila Evropska komisija.

Objavljeno
08. februar 2011 10.44
Ti. K., delo.si
Ti. K., delo.si
Bruselj - Delež učencev, ki ponavljajo razred, je najvišji v Španiji, 31,9 odstotka, najnižji, 0,4-odstoten, pa na Islandiji.

Študija, v katero je bilo vključenih 31 držav, je sicer pokazala, da se prakse v različnih državah zelo razlikujejo. Odločitev, ali naj učenec ponavlja šolsko leto, pa je pogosto bolj odvisna od "izobraževalne kulture" v državi kot od uspešnosti učenca.

Študijo z naslovom Ponavljanje šolskega leta med obveznim izobraževanjem v Evropi: predpisi in statistike je za Evropsko komisijo izvedla mreža "Eurydice", ki zagotavlja informacije in analize o evropskih izobraževalnih sistemih in politikah. Pri tem so večinoma primerjali podatke za šolsko leto 2009/2010.

Rezultati študije med drugim kažejo, da je v vseh državah najpogostejši razlog za ponavljanje razreda nezadosten napredek učenca. Nekatere članice imajo sicer v zakonodaji med razlogi za ponavljanje razreda omenjene tudi druge potencialne razloge, kot so izostajanje od pouka in neprimerno vedenje.

Kriteriji, pri koliko predmetih mora učenec doseči preslab napredek, da ne napreduje v višji razred, se sicer od države do države razlikujejo. Študija med drugim navaja primer Slovenije, kjer od tretjega do šestega razreda za ponavljanje šolskega leta lahko zadostuje že, če učenec ne dosega zadostnih rezultatov pri enem od predmetov.

V večini članic unije je odločitev, ali bo otrok ponavljal razred, odvisna od mnenja učiteljev, medtem ko igra mnenje staršev precej manj pomembno vlogo. V Sloveniji v prvih dveh razredih osnovne šole otrok lahko ponavlja letnik bodisi na zahtevo staršev bodisi na priporočilo učitelja ob privoljenju staršev. Od tretjega do šestega razreda pa ponavljanje razreda priporoči učitelj, nato pa ga mora soglasno potrditi učiteljski zbor.

Kot še kaže študija, je delež učencev, ki ponavljajo razred, odvisen tudi od splošne prakse države članice. V nekaterih državah, kot so Belgija, Španija, Francija, Luksemburg, Nizozemska in Portugalska, prevladuje prepričanje, da ponavljanje šolskega leta učencem koristi, zato je tam delež tistih, ki ponavljajo šolsko leto, višji. Medtem ko ponekod sistem ni naklonjen ponavljanju razreda in je zato delež takih učencev nižji. Nekaj držav, med njimi Norveška in Liechtenstein, pa ponavljanja razreda sploh ne dovoljuje, temveč morajo učenci v sistemu obveznega osnovnega izobraževanja avtomatično prehajati v višji razred.