V SLS in NSi prikrili vsaj sedem milijonov donacij

SLS in NSi v poročilih računskemu sodišču nista prijavili vseh donacij, ki sta jih prejeli za zadnjo volilno kampanjo.

Objavljeno
13. januar 2007 08.00
Stojnice političnih strank na Prešernovem trgu
Ljubljana – SLS in NSi v poročilih računskemu sodišču nista prijavili vseh donacij, ki sta jih prejeli za zadnjo volilno kampanjo. Ko smo pri večjih podjetjih preverili dotacije političnim strankam, so nam na OMV Slovenija zatrdili, da so podarili 2,5 milijona tolarjev za volilno kampanjo tudi SLS in Novi Sloveniji, ki pa tega prispevka nista navedli v poročilih. Podobno je bilo tudi pri družbi KD Group, kjer so na podlagi prošnje za dotacijo SDS in SLS nakazali po 2,7 milijona tolarjev, vendar je takšno nakazilo v poročilu prikazala samo SDS. SLS je tako v poročilu prikrila vsaj 5,2 milijona tolarjev dotacij za zadnje volitve, Nova Slovenija pa vsaj 2,5 milijona. Čeprav zakon zahteva, da bi morali stranki prijaviti donacijo, pa ne predvideva kazni za skrivanje nakazil.

Zakon o volilni kampanji določa, da morajo stranke vsa sredstva za kampanjo zbrati na posebnem volilnem računu, v poročilu pa navesti vse prispevke, ki presegajo trikratno mesečno plačo. Kazen za kršitelje zakonodaje, ki ne zbirajo denarja samo na volilnem računu, je 1,5 milijona tolarjev za stranko in 200.000 tolarjev za odgovorno osebo. Predsednik računskega sodišče Igor Šoltes je povedal, da sami skrivanja nakazil zaradi nenatančnih obrazcev ne morejo ugotoviti. Ali lahko ukrepajo, če jih na domnevne nezakonitosti opozori kdo drug? »Lahko, če so takšne kršitve opredeljene kot prekršek po zakonu o volilni kampanji. Neuvrščanje donatorjev v poročilo pa ni izrecno določeno kot prekršek. Zato je treba posebno skrb nameniti vsebini določb spremenjenega zakona v delu, ki se nanaša na kazenske določbe,« je povedal Šoltes.

Več si preberite v današnjem tiskanem Delu!