V Strasbourgu nova razsodba proti Sloveniji

Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasbourgu je zaradi sodnih zaostankov sprejelo novo razsodbo proti Sloveniji in ji naložila plačilo kazni.

Objavljeno
08. februar 2007 14.55
Stavba Evropskega sodišča za človekove pravice v Strasbourgu
Strasbourg - Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasbourgu je danes sprejelo novo razsodbo proti Sloveniji zaradi sodnih zaostankov. Sodišče je v tem primeru razsodilo, da bo morala Slovenija dvema tožnikoma plačati po 1000 evrov odškodnine in obema skupaj 1000 evrov sodnih stroškov, so sporočili iz Strasbourga.

Kot je sodišče danes objavilo na svoji spletni strani, je Slovenija s predolgimi sodnimi postopki kršila 6. člen Evropske konvencije o zaščiti človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki sicer govori o pravici do poštenega sojenja v razumnem roku, in tudi 13. člen, ki določa pravico do učinkovitega pravnega varstva pred domačimi sodišči.

Sicer je sodišče tudi ugotovilo kršitev 6. člena konvencije v delu, ki se nanaša na nepristranskost ustavnega sodišča.

Slovenija mora naloženo ji denarno odškodnino plačati v treh mesecih po pravnomočnosti sodb. Sodišče se je pri odločanju v danes objavljeni razsodbi tako kot doslej zgledovalo po prvem vsebinskem primeru, primeru Franja Lukende, v katerem je zaradi sodnih zaostankov prvič razsodilo proti Sloveniji.

Sodišče je v primeru Lukenda 6. oktobra 2005 razsodilo, da mu mora Slovenija zaradi sodnih zaostankov izplačati odškodnino za negmotno škodo v višini 3200 evrov in 965 evrov za sodne stroške. Takrat je tudi zapisalo, da zaradi nenehnega kopičenja nerešenih primerov na slovenskih sodiščih meni, da so predolgi sodni postopki v Sloveniji velika težava. Podobnih tožb naj bi bilo na sodišču v Strasbourgu še več sto.

Slovenija je zatem oblikovala tako imenovani projekt Lukenda, katerega cilj je odprava sodnih zaostankov do konca leta 2010.