V Strasbourgu nove razsodbe proti Sloveniji

Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasbourgu je sprejelo nove razsodbe proti Sloveniji zaradi sodnih zaostankov. Tokrat bomo plačali skupno 6200 evrov odškodnine in 200 evrov stroškov.

Objavljeno
18. januar 2007 13.12
Posodobljeno
18. januar 2007 13.13
Strasbourg - Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasbourgu (ESČP) je danes sprejelo nove razsodbe proti Sloveniji zaradi sodnih zaostankov. Sodišče je razsodilo, da bo morala Slovenija zato v treh primerih plačati skupno 6200 evrov odškodnine in 200 evrov stroškov, medtem ko je v enem primeru razsodilo, da Slovenija ni kršila 6. člena Evropske konvencije o zaščiti človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki govori o pravici do poštenega sojenja v razumnem roku.

Kot je sodišče danes objavilo na svoji spletni strani, je Slovenija s predolgimi sodnimi postopki v dveh primerih kršila 6. člen Evropske konvencije o zaščiti človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki govori o pravici do poštenega sojenja v razumnem roku. V enem primeru pa je kršila tako 6. člen kot tudi 13. člen, ki določa pravico do učinkovitega pravnega varstva pred domačimi sodišči.

Slovenija mora naloženo denarno odškodnino plačati v treh mesecih po pravnomočnosti sodb. Sodišče se je pri odločanju v danes objavljenih razsodbah tako kot doslej zgledovalo po prvem vsebinskem primeru, primeru Franja Lukende, v katerem je zaradi sodnih zaostankov prvič razsodilo proti Sloveniji.

Sodišče je v primeru Lukenda 6. oktobra 2005 razsodilo, da mu mora Slovenija zaradi sodnih zaostankov izplačati odškodnino za negmotno škodo v višini 3200 evrov in 965 evrov za sodne stroške. Takrat je tudi zapisalo, da zaradi nenehnega kopičenja nerešenih primerov na slovenskih sodiščih meni, da so predolgi sodni postopki v Sloveniji velika težava. Podobnih tožb naj bi bilo na sodišču v Strasbourgu še več sto.

Državno pravobranilstvo je po podatkih ministrstva do sredine decembra lani prejelo od evropskega sodišča v Strasbourgu 161 sodb, plačalo pa je skupaj odškodnino in stroške v višini 686.480 evrov.

Slovenija je zatem oblikovala tako imenovani projekt Lukenda, katerega cilj je odprava sodnih zaostankov do konca leta 2010.