V vseevropskem ekološkem projektu sodeluje le vsaka sedma občina

Velenju in Lendavi je Evropska komisija že potrdila akcijska načrta, načrti še dvanajst drugih občin so v evropskem postopku potrjevanja.

Objavljeno
29. september 2014 14.44
Velenje
Franc Milošič, Ptuj
Franc Milošič, Ptuj
Ptuj - Konvenciji županov, s katero se občine zavežejo, da bodo emisije ogljikovega dioksida do leta 2020 zmanjšale najmanj za petino, se je šele kot trideseta občina pri nas pridružil Ptuj. V letu dni mora Evropski komisiji predložiti Akcijski načrt za trajnostno energijo, kjer bodo pojasnili, kako bodo cilj izpolnili.

Janez Petek, direktor Lokalne energetske agencije za Spodnje Podravje napoveduje, da bodo bo ptujski akcijski načrt že do konca leta predali Evropski komisiji.

»Vse občine morajo imeti lokalne energetske koncepte. Če so dovolj strokovno pripravljeni, ni težko pripraviti kakovostnega akcijskega načrta za konvencijo,« pravi direktor velenjske lokalne energetske agencije Boštjan Krajnc.

Velenju in Lendavi Evropksa komisija potrdila akcijska načrta

»Če pa so energetski koncepti le lepe želje, potem je treba za načrt temeljito in trdo delo,« pravi Krajnc, in dodaja, da morda tudi zaradi tega pri nas ni pretiranega zanimanja za pristopanje h konvenciji.

Velenju in Lendavi je Evropska komisija že potrdila akcijska načrta: velenjski postavlja za cilj 23-odstotno zmanjšanje emisij ogljikovega dioksida, lendavski pa 36-odstotno. Načrti še dvanajst drugih občin so v evropskem postopku potrjevanja. Mestna občina Ljubljana, ki je h konvenciji pristopila prva v Sloveniji že konec leta 2009, si je za cilj postavila 21-odstotno zmanjšanje emisij, tako kot Tolmin, Ljutomer in Moravske toplice.

Za 23-odstotno zmanjšanje so se poleg Velenja obvezale še občine Brda, Divača, Idrija, za 26-odstotno pa Krško.

Občina Šentrupert še ni pristopila h konvenciji

Pristopnice h konvenciji, ki morajo vsaki dve leti poročati o izvajanju, rezultate pa bo na koncu obdobja preverila evropska komisija, imajo možnost vpogleda v akcijske načrte drugih podpisnikov in uporabe primerov dobre prakse, poleg tega so jim na voljo tudi svetovalne storitve. Hkrati je akcijski načrti so poleg tega dobra podlaga za pridobivanje evroskega denarja.

Natečaj za energetsko najbolj učinkovite občine, ki ga že pet pripravlja založniška in medijska hiša Energetika.NET, je konkretna vspodbuda ekoloških ukrepov, za katere si prizadeva Konvencija županov.

Dvakratni absolutni zmagovalec - občina Šentrupert - še ni pristopila h konvenciji, toda župan Rupert Gole pojasnjuje, da so pristop h konvenciji svetniki že potrdili in da jo bodo podpisali ob prvi priložnosti. Komisijo za podeljevanje nazivov energetsko učinkovitih občin so v zadnjih dveh letih prepričali z ustanovitvijo javnega podjetja Eneregetika Šentrupert, ki je v celoti v občinski lasti.

V Velenju izrabljajo veter in sonce

A je podjetje samostojno pridobilo nepovratna sredstva in zaprlo celotno finančno konstrukcijo za 2,5 megavatno kotlarno na lesne sekance, z dobljeno energijo pa se ogrevajo naši največji zapori na Dobu. Obenem je z uplinjanjem sekancev ustvarilo kogeneracijo za 250-kilovatov električne energije in 600 kilovatov toplote, ki jo tudi porabijo zapori na Dobu.

Občina Velenje, ki je 2011 tudi zmagala kot energetsko najbolj učinkovita občina med velikimi občinami (več kot 13.000 prebivalcev) izrablja veter in sonce za javno razsvetljavo, ima brezplačen mestni promet, zmanjšuje promet, vspodbuja kolesa in drugo. »Trajnostni razvoj in energetska učinkovitost sta naša stalnica,« je odločen Boštjan Krajnc.