DURS občini Zagorje še vedno ne da podatkov o dolžniku

Davčna uprava občini noče dati podatkov o izterjavi dolga od do vratu zadolženih Medijskih toplic.

Objavljeno
08. oktober 2012 15.50
Posodobljeno
09. oktober 2012 09.00
*iza* Medijske toplice
Polona Malovrh, Trbovlje
Polona Malovrh, Trbovlje

Zagorje - Občina Zagorje je od Davčne uprave Republike Slovenije (Durs) že tretjič zahtevala, naj ji posreduje podatke o izterjavi skoraj 30.500 evrov dolga za stavbno zemljišče od družbe Hotel Medijske toplice. Čeprav ima občina z Dursom sklenjeno pogodbo o izterjevi, ji ta podatkov noče posredovati, ker da so davčna tajnost.

Družba Hotel Medijske toplice že dve leti ne posluje in ima milijonsko izgubo in hipoteke. V Zagorju se čudijo, da je lahko podatek o izterjavi dolga, ki je že sredi decembra lani znašal 30.500 evrov, tajen. A Durs, s katerim so pogodbo o odmeri, nadzoru obračunavanja in plačevanja ter o izterjavi nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča sklenili pred desetimi leti, občini vztrajno poroča le o višini neplačanih obveznosti zavezanca, ne izda pa natančnejših podatkov o izterjavi. Pri tem se sklicuje na zakon o davčnem postopku.

Durs občinam ni dolžan dajati pojasnil

»Nadomestilo stavbnega zemljišča je pomemben vir občinskega proračuna in več kot logično je, da občino zanima, kaj se z njim dogaja: ali je torej Durs znesek sploh poskušal izterjati? In za ta podatek se že eno leto zaman trudimo,« pravi vodja občinskega oddelka za splošne zadeve Irena Drašlar.

Pravnoformalno je postopek naslednji: občina sprejme odlok o nadomestilu in z njim določi območja plačevanja, določi merila za višino nadomestila in tudi za oprostitev plačila. Naloga Dursa pa je, da za občino opravi odmero nadomestila in izda odločbe v skladu z občinskim odlokom.

Kako je z izterjavami neplačanih zneskov, Durs občinam ni dolžan pojasnjevati. Durs - ne občina - pa kot stranka oziroma upnik nastopa tudi v vseh izvršilnih postopkih. Zagorjani pričakujejo, da jim bo Durs, ki je zahteval, da občina pojasni namen, zaradi katerega prosi za podatke o izterjavi, v tretje odgovoril. »Navedli smo, da gre za pomemben vir našega dohodka,« pravi Drašlerjeva.

Že dve leti brez zaposlenih, lani z 90.000 evri izgube

Glede na finančni položaj dolžnika se v Zagorju upravičeno bojijo, da Durs z izterjavo ni bil uspešen. Iz baz o poslovanju družbe, ki je bila leta 2009, ko je zaprla hotelska vrata, v večinski lasti celjskega Poslovnega sistema Zupanc oziroma finančnika Darka Zupanca, je namreč razvidno, da že od leta 2010 nima zaposlenih, da je lansko leto končala z 90.000 evri izgube, skupaj pa jo ima že 870.000 evrov.

Medtem ko je zadnji dan lanskega leta imel Hotel Medijske toplice še tri lastnike, ki so vsi povezani z Zupancem: šentjurska Meja z 49-odstotnim deležem, Avto Celje s 37- in celjske Domine s 13-odstotnim deležem, so iz registra zdaj vsi izbrisani, pred okrožnim sodiščem pa je enkrat že stekel in se tudi ustavil postopek za izbris iz sodnega registra brez likvidacije.

Poleg tega ima Hotel Medijske toplice na nepremičninah večmilijonske hipoteke, samo na 1700 kvadratnih metrov velikem zemljišču s poslovno zgradbo jih je ob upoštevanju revalorizacije skoraj za devet milijonov evrov. Večina jih odpade na Poštno banko Slovenije in A Banko oziroma A Banko Vipa, najstarejša pa sega v leto 1998.