Varčevanje doletelo tudi Zoisove štipendiste

Dodatek za prevoz na izobraževanje zunaj stalnega bivališča bodo nadomestile subvencionirane vozovnice.

Objavljeno
24. september 2012 18.52
jsu/studenti
Andreja Žibret, Ljubljana
Andreja Žibret, Ljubljana

Ljubljana – Zakon za uravnoteženje javnih financ (Zujf) je ukinil dodatek za prevoz za izobraževanje zunaj stalnega prebivališča k Zoisovi štipendiji; namesto njega bodo po novem dijaki in študentje lahko uporabljali subvencionirane vozovnice.

Osnovna Zoisova štipendija za dijaka je 66,05 evra na mesec in za študenta 101,78 evra. Dijak, ki se izobražuje v tujini, prejme 132,10 evra, študent pa 203,56 evra na mesec. Do zdaj je veljalo, da so Zoisovi štipendisti za prevoz na izobraževanje več kot pet kilometrov od stalnega bivališča, prejemali dodatek. Ta je bil denimo za oddaljenost od 5 do 10 kilometrov 48,73 evra, za oddaljenost več kot 40 kilometrov pa denimo 100,71 evra.

Drugi dodatki ostanejo nespremenjeni

Štipendisti, ki so prejemali ta dodatek, niso mogli prejemati tudi dodatka za bivanje zunaj stalnega bivališča, ki znaša 85,53 evra. Če bodo letošnji štipendisti dokazali urejeno bivanje v kraju izobraževanja, ga bodo prejemali še naprej; hkrati pa bodo tudi upravičeni do nakupa največ 10 subvencioniranih vozovnic na mesec, kot določa avgusta spremenjen zakon o prevozih v cestnem prometu.

Darinka Trček z Oddelka za mednarodno sodelovanje - Ad futura pri Javnem skladu za razvoj kadrov in štipendije pojasnjuje, da ostanejo nespremenjeni tudi vsi drugi dodatki; prejema jih vsak štipendist, ki izpolnjuje pogoje, ne glede na razlike v dohodkih družine. Dodatek (30,31 evra) dobi tudi štipendist, ki se izobražuje na področju, ki ga določa priloga pravilnika o dodeljevanju državnih štipendij (seznam vrst področij izobraževanj) in se spreminja glede na potrebe trga; trenutno je na tem seznamu največ izobraževanj s področij naravoslovja, računalništva, tehnike, gradbeništva, zdravstva, socialna in specialna pedagogika, izobraževanje učiteljev naravoslovno-matematičnih predmetov, tujih jezikov in umetniških predmetov, pa tudi študij glasbe, kompozicije in dirigiranja.

Nespremenjen ostaja tudi dodatek za učni uspeh: dijaki s povprečno oceno najmanj 4,1 in študentje z 8,5 dobijo 20,56 evra dodatka, dijaki z oceno najmanj 4,5 oz. študentje z najmanj 9, pa prejmejo 37,9 evra dodatka na mesec. To pa ne velja za prehode med ravnmi izobraževanja; v 1. letniku tako niso upravičeni do tega dodatka, čeprav imajo dobre ocene. Nespremenjen ostaja tudi dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami, ki je 50,89 evra na mesec.

Državna ali Zoisova?

Dijaki in študenti, ki so starejši od 18 let, pa imajo možnost uveljavljati državno štipendijo, pri kateri je osnova na mesec višja od osnovne Zoisove štipendije; vendar pa se morajo odpovedati Zoisovi štipendiji, kar pa pomeni, da je ne bodo mogli več pridobiti za isti program. Po podatkih Darinke Trček je najnižja mogoča osnovna državna štipendija kandidata, katerega povprečni mesečni dohodek na družinskega člana ne presega 53 odstotkov neto povprečne plače (po podatkih Sursa je ta plača za julij 976,81 evra), trenutno od 100 do 190 evrov na mesec; to pa je odvisno od doseženega cenzusa. Treba pa je upoštevati, da je osnovna državna štipendija enaka tudi za izobraževanje v tujini.

Če je dijak upravičen do državne štipendije, je ta najmanj 33,95 evra in največ 123,95 evra višja od osnovne Zoisove štipendije. V primeru izobraževanja v tujini pa je osnovna državna štipendija od Zoisove nižja za največ 32,10 evra ali višja za največ 57,90 evra. Študentova mesečna osnovna državna štipendija, če izpolnjuje pogoje, pa je lahko največ 1,78 evra nižja ali največ 88,22 evra višja od osnovne Zoisove. V primeru izobraževanja v tujini je njegova osnovna državna štipendija nižja za najmanj 13,56 evra in največ 103,56 evra od Zoisove. Vsi drugi dodatki so enaki pri obeh štipendijah.

Vsekakor morajo dijaki in študenti dobro pretehtati, katera štipendija se jim bolj izplača. Na skladu ne spremljajo podatkov, koliko dijakov, ki so vlogo za spremembo morali oddati avgusta, se je odpovedalo Zoisovi štipendiji v zamenjavo za državno, študentje pa lahko te vloge oddajajo še septembra. Po izjavah uslužbencev, ki obdelujejo vloge, je bilo teh vlog do zdaj dokaj malo, manj kot 50, niso pa še obdelali vseh.