Ministrstvo: Računalniki olajšali dostop do podatkov

Mnenje informacijske pooblaščenke so na ministrstvu, NIJZ in zdravniški zbornici razumeli vsak nekoliko drugače.

Objavljeno
02. marec 2018 18.04
Posodobljeno
02. marec 2018 18.04
e napotnica, zdravstvo,
Milena Zupanič
Milena Zupanič
Ljubljana - Dostope do občutljivih osebnih podatkov bolnikov, ki so zdaj dostopni tisočim zaposlenim v zdravstvu skozi e-napotnico in druge segmente e-zdravja, bo treba bolje premisliti in urediti, je poglavitno sporočilo daljšega mnenja informacijske pooblaščenke, ki se je danes odzvala na poročanje Dela in drugih medijev o preširokih dostopih do podatkov pacientov. Informacijska pooblaščenka je k ureditvi razmer pozvala ministrstvo za zdravje in zdravniško zbornico.

Na njeno pismo so se odzvali v zdravniški zbornici, na ministrstvu za zdravje in na Nacionalnem inštitutu za varovanje zdravja. Kaže, da je vsakdo njeno mnenje razumel nekoliko drugače.

Zdravniška zbornica že večkrat opozorila na podatke

Zdravniška zbornica Slovenije je konstruktivno opozarjala na pomanjkljivo informacijsko varnost sistema e-zdravje. Zbornica je 13. aprila 2017 na informacijsko pooblaščenko naslovila pismo, v katerem je opozorila na pomisleke zdravnikov glede informacijske varnosti sistema e-zdravje. Zbornica je v pismu opozorila predvsem na to, da sistem ni oblikoval dovolj visokih standardov varovanja pacientovih občutljivih podatkov in podala nekaj strnjenih pripomb ter predlogov in posredovala tudi dva dopisa, ki sta obsežno opisala dileme zdravnikov in zobozdravnikov pri uporabi sistema e-zdravje, so sporočili iz Zdravniške zbornice Slovenije.

Ministrstvo za zdravje ima enako mnenje kot informacijska pooblaščenka

Z ministrstva za zdravje so sporočili, da je pooblaščenka izrecno zapisala, da je »medicinska stroka tista, ki se mora nujno poenotiti in v sodelovanju določiti nivo dostopov do osebnih podatkov pacientov« in pozvala Ministrstvo za zdravje in Zdravniško zbornico Slovenije k strokovni razpravi in poenotenju v medicinski stroki. Takšno stališče je enako stališču Ministrstva za zdravje. »S predstavniki stroke smo se v letu 2017 srečali na dveh sestankih na najvišji ravni (nivo državne sekretarke). Na zadnjem sestanku maja 2017 smo sprejeli sklep, da naj predstavniki stroke podajo predlog zdravstvenih storitev, ki naj bodo varovane še bolj, kot to določa zakon ali pravilnik. Žal po tem sestanku s strani stroke ni bilo aktivnosti na tem področju niti odgovora, do kdaj bi lahko tak predlog pripravili. Na Ministrstvu za zdravje pričakujemo, da bomo njihov odziv glede na dileme, ki jih izpostavljajo, kmalu prejeli.«

Ministrstvo: Računalniki olajšali dostop do podatkov

Zdravniška stroka ni enotna glede tega, ali je za celostno zdravljenje pacienta potreben celovit vpogled v njegovo zdravstveno stanje ali ne, opozarjajo na ministrstvu. »Pojasniti moramo še, da je ministrstvo za zdravje že leta 2015 k pripravi dovoljenj za dostop povabilo tudi zdravniško zbornico in njene pripombe kot stališče stroke v največji možni meri upoštevalo. Zdravniška zbornica je torej bila vključena v pripravo pravil za dostope v rešitve e-zdravja,« sporočajo z ministrstva, kjer poudarjajo, da informacijski sistem e-zdravje sam po sebi ni razširil dostopnih (uporabniških) pravic. Olajšal je dostop pooblaščenih uporabnikov do zdravstvenih podatkov in omogočil sledljivost.

Nacionalni inštitut za varovanje zdravja: Ni kršitve zakonov

»Informacijski pooblaščenec je v sporočilu za javnost jasno navedel, da je dostopnost do podatkov v skladu z veljavnimi pravili. Iz navedenega sledi, da za zdaj ni nobene zahteve in potrebe po spremembi računalniških programov,« odgovarjajo iz Nijz.

»V luči objektivnega poročanja vas opozarjamo na sledečo navedbo informacijske pooblaščenke: »Polemizira se zlasti glede dostopnih pravic, pri čemer pa informacijski sistem eZdravje sam po sebi sploh ni razširil dostopnih (uporabniških) pravic, je pa olajšal dostop pooblaščenih uporabnikov do zdravstvenih podatkov in omogočil sledljivost.«

Naj znova navedemo, da informacijski pooblaščenec v sklopu inšpekcijskega nadzora, ki ga je izvedel nad sistemom e-zdravje v letu 2017, ni zaznal kršitev zakonodaje.«