Varuh konkurence oglobil Sazas, za združenje kazen neutemeljena

Sazas se je na odločbo pritožil, toda vrhovno sodišče je januarja letos pritrdilo AVK.

Objavljeno
04. oktober 2014 13.40
tlo/sazas
S. P., Delo.si, STA
S. P., Delo.si, STA
Ljubljana - Agencija za varstvo konkurence (AVK) je združenju Sazas in 14 njegovim odgovornim osebam letos poleti naložilo globe v skupni višini 177.500 evrov zaradi zlorabe prevladujočega položaja na trgu kolektivnega upravljanja pravic. Sazasu se globa zdi neutemeljena, zato je vložil zahtevo za sodno varstvo.

Globa je posledica odločbe iz leta 2011, v kateri je AVK presodila, da je Združenje skladateljev, avtorjev in založnikov za zaščito avtorskih pravic Slovenije (Sazas) v letih od 2004 do 2009 delilo nadomestila avtorjem na podlagi »netransparentnih, subjektivno in retroaktivno določenih pravil, na katera so lahko vplivali zgolj redni člani z glasovalno pravico, ki so bili zaradi te možnosti postavljeni v boljši konkurenčni položaj od ostalih avtorjev«. Sazas se je na odločbo pritožil, toda vrhovno sodišče je januarja letos pritrdilo AVK.

»Nesorazmerno razlikovanje pa ni bilo objektivno utemeljeno«

Kot je za STA podrobneje pojasnil direktor AVK Andrej Krašek, je agencija v upravnem postopku ugotovila, da je Sazas avtorska nadomestila za uporabo glasbenih del, ki jih je pridobil od uporabnikov teh del (radijske in TV postaje, lokali, trgovski centri...) delil avtorjem kot avtorski honorar na podlagi kriterijev, ki so določene, bolj predvajane avtorje postavljali v nesorazmerno boljši položaj od ostalih.

Delitev se je, tako Krašek, opravila na podlagi količnikov, ki so ustvarila precenjena in podcenjena avtorska dela. Količniki so se določali po netransparentnem postopku, na podlagi subjektivnih in za nazaj določenih kriterijih. »Ugotovljeno je bilo, da združenje avtorska nadomestila zbira glede na dejansko porabo, deli pa jih glede na količnike in tako ustvarja precenjena in podcenjena dela. Nesorazmerno razlikovanje pa ni bilo objektivno utemeljeno in potrebno,« je povedal Krašek.

Prekrškovna odločba še ni pravnomočna

Od skupnega zneska 177.500 evrov je AVK 100.000 evrov globe naložila Sazasu kot pravni osebi, 14 njenim odgovornim osebam pa globe v različnih zneskih od 5000 do 8000 evrov. Prekrškovna odločba sicer še ni pravnomočna, ker je Sazas vložil zahtevo za sodno varstvo.

V Sazasu na globo odgovarjajo, da so v svoj statut uvedli vrsto članstva, ki nima pravice glasovanja, leta 1998 na zahtevo Urada RS za intelektualno lastnino (Ursil), ker je bil to eden od pogojev Ursila za izdajo dovoljenja za kolektivno upravljanje avtorskih pravic. Kategorija članov brez volilne pravice je tudi sicer praksa evropskih kolektivnih organizacij.

»Po 16 letih pa je sedanje vodstvo združenja, ki ni sodelovalo pri sprejemu statuta, oglobljeno s strani AVK zaradi razlikovanja med člani, ki ga je pogojeval Ursil za izdajo dovoljena. Statut je sprejela skupščina društva, ki je najvišji organ društva; današnje vodstvo Sazasa je bilo tako oglobljeno za dejanja, ki jih niti ni moglo storiti, saj večina članov sedanjega vodstva sploh ni imelo glasovalne pravice in/oziroma niso bili v organih upravljanja«, so za STA pojasnili v Sazasu.

Po njihovih trditvah imata dva državna organa popolnoma nasprotujoče si zakonske zahteve glede istega vprašanja - članstva.

»AVK dela v škodo Slovenije«

»Še bolj zaskrbljujoče je, da se - odkar je AVK začela posegati v poslovanje združenja z izdajo odločbe - kaže upoštevanje njenih zahtev kot bistveno poslabšanje finančnega stanja za plodno ustvarjalnost. Ne moremo se otresti občutka, da slovenski državni organ deluje v škodo Slovenije, v kateri so zaradi tega vedno slabši pogoji za ustvarjalnost,« ocenjujejo v Sazasu, kjer so prepričani, da jih je AVK »oglobila na podlagi prijave podjetij, ki jim propada posel in ki zastopajo interese tujih glasbenih založb«.

STA je za podrobnejše tolmačenje o obračunavanju nadomestil glede na dejansko uporabo avtorskih del zaprosila pravno svetovalko s področja avtorskih pravic, odvetnico Uršo Chitrakar. Kot je pojasnila, je eno temeljnih pravil avtorskega prava, da je za vsako vrsto uporabe avtorskega dela potrebno pridobiti dovoljenje avtorja ali imetnika avtorske pravice in zanjo plačati ustrezen honorar ali nadomestilo, če avtor ali imetnik pravice to zahteva.

AVK Sazasu očita, da ni upošteval dejanske uporabe glasbenega dela

Zato pravilo, da tisti avtorji, ki so največkrat predvajani in katerih dela so torej večkrat uporabljena, zaradi tega dobijo višji honorar, po njenih trditvah samo po sebi ni sporno. Bistveni problem, na katerega sta v svojih odločbah opozorila AVK in vrhovno sodišče, naj bi bil v načinu razdeljevanja zbranih nadomestil.

Kot pravi odvetnica, glede na ugotovitve AVK namreč Sazas od uporabnikov zbere nadomestila avtorskih honorarjev glede na dejansko uporabo glasbenih del, medtem ko delitev zbranih avtorskih honorarjev opravi po ponderirani dejanski uporabi glasbenih del, ki ustvarja precenjena in podcenjena avtorska dela, kar kaže na neenako obravnavo istovrstnih glasbenih del.

»AVK tako Sazasu med drugim očita, da pri delitvi zbranih nadomestil za uporabo glasbenih del ni upošteval dejanske uporabe glasbenega dela, temveč količnike, ki jih je oblikoval glede na število predvajanj. Posledično je bila minuta predvajanja največkrat predvajanih glasbenih del vrednotena višje kot minuta predvajanja manj predvajanih del,« je opozorila Chitrakarjeva.