Več kot dve tretjini denarja 
iz mestne blagajne za Stožice

Po letošnjem letnem programu športa bo Mestna občina Ljubljana največ denarja namenila za športni center Stožice, najstarejša ljubljanska bazena, Ilirija in Kolezija, 
pa bosta na začetek obnove morala še počakati.

Objavljeno
03. februar 2011 10.57
Andreja Žibret, Ljubljana
Andreja Žibret, Ljubljana
Ljubljana – Povečanje množičnosti športa v vseh oblikah, pri čemer naj bi med drugim vsakemu otroku v okviru interesnih šolskih dejavnosti omogočili vsaj dve brezplačni uri športa na teden v programih športnih društev, izboljšanje vrhunskih športnih dosežkov in urbanega športnega prostora ostajajo dolgoročni cilji športnega programa v Mestni občini Ljubljana (MOL).

Po letošnjem letnem programu športa (LPŠ), ki so ga mestni svetniki sprejeli na zadnji seji, je v mestnem proračunu za uresničevanje teh ciljev zagotovljenih skupno 29.670.000 evrov in 1.080.840 evrov namenskih sredstev. Samo za dokončanje gradnje večnamenske športne dvorane, skupnih prostorov in infrastrukture ter parkov v športnem centru Stožice bo MOL namenila 16.314.071 evrov. Za vzdrževanje in obratovanje ter investicije v športno infrastrukturo bo MOL LPŠ za letos zagotovila 25.033.936 evrov. Za ŠC Stožice bo šlo 3,3 milijona evrov, od tega 1,8 milijona za skupne prostore in 1,5 milijona za dvorano in stadion.

Za vzdrževanje in obratovanje športnih objektov v ŠRC Tivoli je namenjenih 1,9 milijona evrov (v predlogu je bilo 2,1 milijona), za športne objekte v osnovnih šolah pa kot nadomestilo za izvajanje LPŠ 20.000 evrov. Za manjša investicijsko-vzdrževalna dela v objektih v lasti MOL bo šlo 1.969.025 evrov, med drugim za odplačevanje posojila za obnovo strehe dvorane Tivoli 276.275, za prenovo bazenske tehnike 314.040 (MŠŠ bo projekt sofinanciralo s 112.600 evri), za ureditev nogometnih igrišč v Štepanjskem naselju, na Kodeljevem in dveh z umetno travo v Stožicah 484.800 evrov (MŠŠ bo k projektu prispevalo 139.700 evrov); za ureditev otokov športa za vse je predvidenih 358.808 evrov (MŠŠ bo primaknilo 200.000 evrov), in sicer po 50.000 za označitev tekaških poti in ureditev trim stez Mostec in Golovec, za posodobitev zunanjih igrišč tretje kategorije 218.808 ter za ureditev trim prostorov ob poti spominov in tovarištva 40.000 evrov.

Želijo več udeležencev 
na športnih prireditvah

V predlogu LPŠ je letos za športne prireditve in mednarodno dejavnost v športu zagotovljenih skupaj 1.481.000 evrov. Na športnih prireditvah je bilo lani približno 50.000 udeležencev, letos pa jih želijo za odstotek več, tudi z vodenimi animacijskim programi za Ljubljančane. Ljubljanski maraton bo mestni proračun stal 165.000 evrov, Pohod ob žici 92.000, kolesarski maraton Franja 50.000, Športni vikend Ljubljanica 10.000 in druge prireditve 50.000. Za velika mednarodna tekmovanja in prireditve je namenjenih 1.087.500 evrov, od tega kar milijon za sofinanciranje izvajalcev evropskih ligaških tekmovanj, pokalnih in regionalnih mednarodnih tekmovanj; Tek na Šmarno goro bo MOL stal 5000 evrov, Veslaški maraton 3000, prireditev Športnik leta 4500, druga tekmovanja pa 75.000 evrov. Lani je na dvajsetih izbranih prireditvah sodelovalo tri tisoč tekmovalcev. Letos bosta med 23 mednarodnimi prireditvami tudi mednarodni atletski miting in evropsko prvenstvo v judu za veterane; število tekmovalcev želijo povečati na 3500.

Naučimo se plavati 
za 171.446 evrov

Za program športa otrok in mladine je v mestnem proračunu zagotovljenih 3.764.830 evrov, od tega 1,7 milijona za športno vzgojo otrok in mladine v kakovostni in vrhunski šport ter 1,2 milijona za mestne panožne športne šole. Za Zlati sonček, v katerem je lani sodelovalo 2650 otrok iz vseh 25 ljubljanskih vrtcev, je letos namenjenih 51.068 evrov. Za program Naučimo se plavati, v katerega je bilo lani vključenih 6658 šolarjev iz vseh 46 ljubljanskih šol, uspešnost pa je glede na razred od 95- do 98-odstotna, je letos predvidenih 171.446 evrov; 3360 ur bodo lahko uporabljali zimsko kopališče Tivoli in 225 ur letno kopališče Kodeljevo. Šolskih športnih tekmovanj se je preteklo leto udeležilo 12.600 osnovnošolcev, letos bo MOL zanje namenila 182.576 evrov. Za športne programe med počitnicami, v katerih je lani sodelovalo 3107 učencev, je tokrat zagotovljenih 40.000 evrov. Športnih programov se je lani udeležilo 326 otrok s posebnimi potrebami, letos pa je zanje predvidenih 8000 evrov. Za srednješolska športna tekmovanja, ki so lani pritegnila 5700 dijakov, je letos iz mestnega proračuna namenjenih 47.000 evrov.

Za šport odraslih je letos načrtovano 351.000 evrov, od tega 100.000 za vrhunski šport, 153.000 za športno rekreacijo, 65.000 za programe vadbe kakovostnega športa in 15.000 za šport invalidov (lani je v 18 programih štirih izvajalcev sodelovalo 32 skupin). Za organizacijo in podelitev nagrad Marjana Rožanca bo zagotovljenih 18.000 evrov.

Na nujno obnovo bosta še čakala dva najstarejša ljubljanska bazena, tako kot že skoraj dvanajst let. Za pripravo projektne in druge dokumentacije, potrebne pred začetkom javno-zasebnega partnerstva za obnovo kopališča Kolezija, je zagotovljenih 50.000 evrov, za izdelavo dokumentacije za plavalno-gimnastični center Ilirija pa bo potrebnih 20.000 evrov; za sofinanciranje so predvidena sredstva državnega proračuna in evropska sredstva. Za pripravo dokumentacije o javno-zasebnem partnerstvu pri gradnji športne dvorane Pegan-Petkovšek bo namenjenih 10.000, za projekt Športni park Sava na območju od Tacna do Sneberij 
pa 170.000 evrov.

Mestni svetniki so zavrnili amandma Marka Šiške (SDS), ki je predlagal, da bi del denarja (320.000 evrov), predvidenega za večnamensko športno dvorano, skupne prostore in infrastrukturo ŠP Stožice (16.314.071 evrov), prenesli na šport odraslih, ki mu je v predlogu namenjenih 351.000 evrov. Po njegovem bi tako pridobile do zdaj zapostavljene športne panoge predvsem v rekreativnem športu. Podprli pa so županovi dopolnili, po katerih so se zaradi uskladitve LPŠ z osnutkom proračuna za 200.000 evrov zmanjšala sredstva 
za vzdrževanje in obratovanje športnih objektov ŠRC Tivoli, in sicer 
z 2,1 na 1,9 milijona evrov.