Več prijav proti šolam zaradi plačljivega e-obveščanja staršev

Pooblaščenec: Šole ustvarjajo vtis, kot da se mora sprejeti e-obvestilo o prisotnosti otroka v šoli in njegovem uspehu.

Objavljeno
10. september 2013 18.40
Ni. Č., Delo.si, STA
Ni. Č., Delo.si, STA

Ljubljana - Informacijski pooblaščenec je prvi teden septembra prejel več prijav zoper osnovne in srednje šole zaradi ponujanja plačljivega e-obveščanja o prisotnosti otroka v šoli in njegovem uspehu.

V sporočilu zato opozarjajo, da o načinu prejemanja informacij odločajo starši. Tudi ministrstvo poudarja, da plačljive storitve ne morejo biti obvezne za vse.

Kot so navedli v sporočilu za javnost pri informacijskem pooblaščencu, obveščanje o prisotnosti otrok pri pouku in o doseženih ocenah s sms-sporočili staršem ponuja vse več osnovnih in srednjih šol, pri tem pa ustvarjajo vtis, da gre za način obveščanja, ki ga starši morajo sprejeti.

Pooblaščenec poudarja, da morajo šole staršem vselej zagotavljati uresničevanje pravice do seznanitve z osebnimi podatki, ki se nanašajo na njihovega otroka. To praviloma zagotavljajo v osebnem kontaktu, torej na roditeljskih sestankih in govorilnih urah, večina pa omogoča tudi telefonski ali osebni stik z otrokovim razrednikom po individualnem dogovoru. Šola lahko ponudi tudi drugačne načine obveščanja staršev, svobodni odločitvi staršev pa je prepuščeno, ali se bodo zanje odločili ali ne.

»Starši se lahko še vedno zadovoljite z obveščanjem na roditeljskih sestankih, govorilnih urah in seveda od samega otroka. Če pa menite, da vaš otrok potrebuje stalen nadzor oziroma novo ponujeno obliko obveščanja ocenjujete kot sebi bolj prijazno, potem se boste odločili zanjo in s tem sprejeli tudi ceno, po kateri je ponujena,« je ob tem zapisala Nataša Pirc Musar.

Na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport so za STA pojasnili, da so načini sodelovanja šole s starši, kamor še posebej sodi obveščanje staršev, v pristojnosti šole in njenih organov. Šola način obveščanja staršev v zvezi s potekom izobraževanja dijakov uredi v svojih internih aktih in v skladu z veljavnimi predpisi.

Kot navajajo na ministrstvu, podzakonski predpisi določajo, da je šola dolžna dijake in njihove starše obveščati o doseženih ocenah znanja in drugih ukrepih ter tudi o udeležbi pri pouku. To po njihovih pojasnilih spada v okvir vzgojno-izobraževalnega procesa, za stroške njegove izvedbe pa država šoli zagotavlja vsa potrebna sredstva. To mora biti torej za starše v celoti brezplačno, so pojasnili.

Obenem pa navajajo, da lahko starši, če imajo drugačne zahteve, le-te uveljavijo preko organov šole. Vendar to ne more biti obvezno za vse, temveč le za tiste, ki s tem soglašajo, še posebej, če je povezano z dodatnimi finančnimi obveznostmi, so zapisali na ministrstvu. Na ministrstvu dodajajo še, da je šola samostojna pri organizaciji in izvedbi vzgojno-izobraževalnega procesa, nadzor tega pa izvaja Inšpektorat RS za šolstvo in šport.

Pri informacijskem pooblaščencu pojasnjujejo tudi, da je šola - če je delovala v skladu z zakonom - kot upravljavec osebnih podatkov določenemu podjetju kot pogodbenemu upravljavcu s pogodbo prepustila obdelavo osebnih podatkov otrok za namene vzpostavitve elektronske redovalnice oziroma elektronskega dnevnika in elektronskega posredovanja teh podatkov staršem. Zato opozarjajo, da mora pogodba med šolo in podjetjem vsebovati tudi dogovor o ukrepih zavarovanja osebnih podatkov. Podjetje sme torej obdelovati osebne podatke le v imenu in za račun šole, odgovornost za zakonitost obdelave pa še vedno primarno ostaja na šoli kot upravljavcu osebnih podatkov.