Več sredstev za prometne programe

Ministrstvo za promet letos za prometne programe načrtuje približno 480 milijonov evrov sredstev, kar je 17 odstotkov več kot v letu 2006.

Objavljeno
06. februar 2007 13.56
Slovenske železnice se počasi modernizirajo
Ljubljana - Ministrstvo za promet letos za prometne programe načrtuje približno 480 milijonov evrov sredstev, kar je 17 odstotkov več kot v letu 2006. Zaradi slabega stanja prometne infrastrukture je dobrih 47 odstotkov proračunskih sredstev namenjenih za programe Direkcije RS za ceste, dobrih 40 odstotkov pa za železniške programe, je danes na novinarski konferenci v Ljubljani dejal minister za promet Janez Božič.

227 milijonov za državne ceste

Za ukrepe na državnem cestnem omrežju je prometno ministrstvo po Božičevih besedah načrtovalo skoraj 227 milijonov evrov oz. 27 odstotkov več glede na sprejeti proračun v 2006. Večina teh sredstev, skoraj 149 milijonov evrov, je namenjena za investicijske ukrepe, dobrih 62 milijonov evrov pa za upravljanje in vzdrževanje javnega cestnega omrežja.

Kot je poudaril Božič, je kar 45 odstotkov državnih cest v zelo slabem oz. razpadajočem stanju, kar je glavno izhodišče za načrtovanje omenjenih ukrepov. Sredstva so potrebna tudi za sanacijo pozimi poškodovanih vozišč, odpravo posledic neurja v sezoni 2005/2006 ter izvedbo nujnih ukrepov na cesti Počehova – Lendava.

Normalno financiranje prenesenih obveznosti v višini skoraj 17 milijonov evrov ter izvedbo nujnih ukrepov na področju državnih cest je bilo glede na proračunske limite za promet, tako Božič, mogoče zagotoviti le z nižanjem proračunskih sredstev za avtoceste. "Avtocestnemu programu se letos namenja le 13 milijonov evrov namenskih proračunskih sredstev, ki se bodo dopolnjevala s sredstvi kohezijskega sklada," je povedal.

V okviru avtocestnega programa je predvideno tudi koriščenje kohezijskih sredstev v višini dobrih 15 milijonov evrov. Aktivnosti za tehnično pripravo projektov na 3. razvojni osi pa se bodo sofinancirala s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj. Letni plan razvoja in obnov za leto 2007 pa je po Božičevih zagotovilih praktično že usklajen z ministrstvom za finance.

Letos dokončanje 17,7 km štiripasovnih avtocest

Letos naj bi v okviru nacionalnega programa izgradnje avtoceste prometu predali 17,7 km štiripasovnih avtocest, 2,3 kilometra navezovalne ceste ter ploščadi za bencinska servisa Bertoki in Cikava. Gradnja se bo nadaljevala na skupno 101,9 km štiripasovnih avtocest, na 18,7 kilometra hitrih cest in pet kilometrov navezovalnih cest, predviden pa je tudi začetek gradnje dveh avtocestnih odsekov na dolenjskem kraku (Pluska-Ponikve in Ponikve- Hrastje). Pogodba za ta 14,8 kilometra dolg odsek je bila podpisana v začetku meseca, odsek pa naj bi bil končan do konca 2008.

Za železnice 164 milijonov evrov

Na področju železnic načrtovana proračunska sredstva, ki so namenjena predvsem za gospodarske javne službe v železniškem prometu, obsegajo 164 milijonov evrov. Kot je pojasnil minister, so v proračunu načrtovana le predvidena sredstva evropskih skladov za železniške investicije v višini 32 milijonov evrov za projekte na smeri Koper-Ljubljana-madžarska meja. Nacionalna sredstva za (so)financiranje železniških investicij ter domače projekte pa se zagotavljajo z zakonom o poroštvu RS za obveznosti javne agencije za železniški promet do leta 2009.

Na podlagi poroštvenega zakona naj bi letos izvedli 35 projektov, pri čemer je predvideno vlaganje v mednarodne projekte v višini 111,1 milijona evrov in v domače projekte v višini 45,3 milijona evrov. Medtem pa investicije v javno železniško infrastrukturo letos po Božičevih besedah niso predvidene.

Začetek gradnje železniške povezave Trst - Divača/Koper – Divača leta 2009

Novogradnja železniške povezave Trst - Divača/Koper - Divača naj bi se začela v letu 2009 in bila končana do leta 2015. Se bo pa v letošnjem letu, tako Božič, začela delati študija upravičenosti železniške povezave med Divačo in Trstom na podlagi programa Interreg III A.

Po Božičevih besedah sta tako Slovenija kot Italija zainteresirani, da se povezava Trst – Divača/Koper – Divača čim prej izvede. "Slovenija bo sledila začrtani dinamiki, pri čemer je njen interes, da najprej poveže Divačo in Koper," je zatrdil Božič. Državni sekretar Peter Verlič je pojasnil, da bo proga Divača - Koper dvotirna. "Dvotirnost je sicer še v preučevanju, ker obstoječi lokacijski načrt dvotirnosti ni predvidel. Bo pa zagotovi dvotirna, kar bo terjalo tudi nekaj več sredstev," je poudaril Verlič.

Investicije tudi v Luki Koper in mariborskem letališču

Na področju pomorstva sta za letos v koprskem pristanišču predvidena začetek gradnje novega 7c veza na Pomolu I in začetek izgradnje prve faze potniškega terminala. Na področju civilnega letalstva pa sta v obdobju 2007-2013 načrtovani posodobitvi letališke infrastrukture na letališču Maribor in sistemov kontrole zračnega prometa. Ocenjena vrednost prvega projekta je 17 milijonov evrov, drugega pa na 52 milijonov evrov, pri čemer velja poudariti, da bosta oba financirana tudi iz strukturnih skladov EU.

Sicer pa bo prometno ministrstvo za leto 2007 precej dejavno tudi pri pripravi zakonskih in drugih predpisov. Skupaj naj bi pripravili 48 predpisov, in sicer 20 s področja prometa, 11 s področja železnic in žičnic, devet s področja pomorstva, šest s področja cest in štiri s področja letalstva.