Več za razvoj regij

Evropski sklad: od 72 milijonov evrov bosta največ dobili Gorenjska in Savinjska regija.

Objavljeno
22. september 2014 21.51
lvu/VARCEVANJE
Brane Piano, Celje
Brane Piano, Celje
Celje – Zaradi veliko vlog je ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo konec avgusta razpisana sredstva z 31 povečalo na 72 milijonov evrov.

Z osmim javnim pozivom, s katerim so neizvedljive projekte pravočasno zamenjevali s še izvedljivimi, je bilo tako počrpanih prav toliko več evropskih sredstev za regionalne razvojne programe v perspektivi 2007–2013.

Poleg Gorenjske regije, ki je z zadnjim pozivom dobila odobrenih 22,5 milijona evrov za evropsko sofinanciranje, so med najbolj zadovoljnimi v občinah Savinjske regije. Te bodo skupaj za dodatnih 17 projektov, ki so vredni 19 milijonov evrov, prejele 13 milijonov evrov iz sredstev za sofinanciranje. S sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj bodo plačevale nove vrtce (Celje, Polzela), spodbujale podjetništvo (Velenje), čistile odpadne vode in gradile vodovode (Šentjur, Dobrna, Žalec, Šmartno ob Paki, Prebold, Tabor, Braslovče, Polzela, Vransko, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah), krajevne domove in kulturne hrame (Celje, Šentjur, Velenje) ter obnavljale graščine (Rogatec, Kozje).

Za prednostno usmeritev Regionalni razvojni programi je bilo za obdobje 2007–2013 za vseh 12 slovenskih regij na voljo 585 milijonov evrov, od tega 83,4 milijona evrov za Savinjsko regijo. »Pomembno je,« pravi direktor Razvojne agencije Savinjske regije Janez Jazbec, »da je z angažiranostjo občin ter učinkovito organiziranostjo mreža regijske in območnih razvojnih agencij Savinjske regije iz tega znala počrpati 95,2 milijona evrov, torej 14 odstotkov več, kolikor ji je bilo sprva namenjeno.«

Na osmem javnem pozivu je bilo do sofinanciranja projektov iz sredstev ESSR upravičenih 78 prijaviteljev. Zaradi velikega zanimanja je ministrstvo razpisana sredstva več kot podvojilo. Izbiralo je predvsem hitro izvedljive projekte, saj mora biti denar iz Evropskega sklada za regionalni razvoj porabljen do konca leta 2015. Brane Piano