Večina pokojnin višjih za 3,2 odstotka

Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je sklenil, da se večina pokojnin v februarju uskladi za 3,2 odstotka, manjši del pokojnin pa se poveča za 3,8 odstotka. Zaradi višje pokojnine bodo nekateri izgubili pravico do varstvenega dodatka.

Objavljeno
16. februar 2007 16.20
Ignac Polajnar in Marijan Papež med sejo ZPIZ
Ljubljana - Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) je danes sklenil, da se večina pokojnin v februarju uskladi za 3,2 odstotka. Manjši del pokojnin, med drugim pri tistih, ki so se upokojili po 1. januarju 2006, pa se poveča za 3,8 odstotka. Hkrati bo izveden poračun za januar. Zaradi višje pokojnine pa bodo nekateri izgubili pravico do varstvenega dodatka, je povedal namestnik generalnega direktorja zavoda Jože Kuhelj.

Varstveni dodatek se letos ne bo usklajeval

Pokojnine se bodo torej uskladile v dveh različnih odstotkih. Po zakonu naj bi na tak način vzpostavili enakopravni položaj med upokojenimi v različnih obdobjih, je pojasnil Kuhelj.

Svet je sprejel tudi sklep o pogojih za pridobitev in uživanje pravice do varstvenega dodatka v letošnjem letu. Uživalci starostne, invalidske, vdovske in družinske pokojnine imajo v letu 2007 pravico do varstvenega dodatka, če njihovi dohodki, skupaj z dohodki družinskih članov, v letu 2006 ne presegajo 369 evrov mesečno oziroma 4433 evrov letno na posameznega družinskega člana. Varstveni dodatek je med tistimi dajatvami, ki so po novem prenesene v zakon o usklajevanju transferov in se letos ne bodo uskladile.

Uskladitev se tokrat nanaša le na pokojnine

Po Kuhljevih pojasnilih se tokratna uskladitev nanaša na pokojnine, ne pa tudi na druge dajatve, ki se po novem ne usklajujejo več tako kot pokojnine. Po zakonu o usklajevanju transferov, ki je začel veljati s 1. januarjem, se zdaj poleg varstvenega dodatka tudi npr. dodatek za pomoč in postrežbo, invalidnine za telesno okvaro in letni dodatek usklajujejo glede na gibanje cen življenjskih potrebščin v posameznem koledarskem letu. Uskladitev se opravi enkrat letno, in sicer januarja. Vendar pa v letošnjem januarju do uskladitve ni prišlo, saj se je njihova višina v lanskem letu povečala bolj kot cene življenjskih potrebščin.

Višina dajatev tako ostane v letošnjem letu nespremenjena, spremenila pa se bo januarja 2008, je dejal Kuhelj. To pa ne velja za varstveni dodatek. Njegova višina je namreč odvisna od višine pokojnine in tudi od osnove za odmero dodatnih pravic. Ker se osnova ni spremenila, pokojnine pa se bodo povečale, obstaja velika verjetnost, da bo del upravičencev z uskladitvijo pokojnin dosegel takšen znesek pokojnine, da ne bo več nižja od osnove za odmero dodatnih pravic. Tako nekateri ne bodo več izpolnjevali enega od pogojev za priznanje pravice do varstvenega dodatka, saj se bo njihova pokojnina izenačila oziroma bo celo presegala to mejo, je dejal Kuhelj.

Kdo bo izgubil varstveni dodatek, bo znano 27. februarja

Lučka Boehm, v svetu predstavnica sindikatov, je opozorila, da bo treba v primeru, če bo statistika pokazala, da se je stopnja revščine zaradi izgube varstvenega dodatka pri delu upokojencev povečala, ukrepati. Po njenem opozorilu je zato nujna analiza teh podatkov.
Generalni direktor zavoda Marijan Papež je povedal, da bodo 27. februarja sporočili, koliko prejemnikov varstvenega dodatka bo to pravico izgubilo.

Prejemnikov varstvenega dodatka je zdaj 47.700, so povedali v ZPIZ. Tako kot vsaki dve leti zdaj preverjajo pogoje, kdo je upravičen do njega in kdo ne.