Večina Romov si želi redne zaposlitve

Raziskava, ki jo je opravil Romski zaposlitveni center je pokazala, da si večina Romov želi rednega dela. Odstotek delodajalcev, ki bi zaposlili Roma pa je manjši.

Objavljeno
13. december 2006 13.52
Novo mesto - Raziskava, ki jo je med aprilom in septembrom letos med Romi na področju dolenjske regije in Posavja opravil Romski zaposlitveni center v sodelovanju z občino Škocjan, je pokazala, da bi kar 80 odstotkov od 601 anketiranega Roma v starosti od 15 do 45 let sprejelo službo v tovarni. Direktor razvojnega centra Pokolpje Janez Mate je na novinarski konferenci v Novem mestu povedal, da je raziskava tudi pokazala, da bi 55 odstotkov anketirancev želelo prejemati plačo v višini 100.000 do 200.000 tolarjev.

Mate je tudi pojasnil, da se v povprečju 97 odstotkov anketiranih Romov strinja, da redna služba prinaša prednosti: redni mesečni dohodek, lažje načrtovanje nakupov, možnost najetja kreditov, več sredstev za družino, urejenost zavarovanja, pravico do nadomestila za bolniški stalež in urejeno pokojninsko varstvo.

Na vprašanje, zakaj se jim zdi redna služba neprimerna zanje, je 78,9 odstotka Romov odgovorilo, da nimajo ustrezne izobrazbe. Tretjina pa jih meni, da nimajo delovnih navad, da se ne razumejo z neromi in da nočejo delati z drugimi Romi. 43 odstotkov anketiranih Romov pa ne želi delati za druge Rome ali se družiti z njimi, četrtina pa jih meni, da ne želijo delati vsak dan in da ne vzdržijo v službi osem ur.

Področja dela, za katera so Romi najbolj zainteresirani so področje komunale, sezonska dela in prodaja sezonskih sadežev. Poleg tega se povečuje še interes za poklice, kot so voznik, prevoznik in avtomehanik.

Med omenjeno raziskavo je bilo tudi ugotovljeno, da je izobrazbena struktura Romov zelo nizka. Več kot 80 odstotkov anketiranih Romov tako nima končane osnovne šole, nekaj več kot 10 odstotkov jim ima končano osnovno šolo, 1,7 odstotka jim ima končano poklicno in 0,8 odstotka srednjo šolo. v bazo iskalcev zaposlitve pa se je doslej vpisalo 178 Romov, kar predstavlja skoraj 30 odstotkov vseh anketiranih.

Izkušnje Romov z zaposlitvijo kažejo, da med vprašanimi 58,5 odstotka nikoli ni bilo redno zaposlenih, službo za polni delovni čas je že imela skoraj petina zaposlenih, trenutno pa je takih 4,7 odstotka anketiranih. Raziskava je tudi pokazala, da se Romi ukvarjajo z nerednimi oblikami dela, kot so nabiranje in prodaja gob, zelišč in gozdnih sadežev, s pomočjo na kmetiji, v gradbeništvu in s popravljanjem avtomobilov.

26 odstotkov delodajalcev bi zaposlilo tudi Roma

Direktor ljubljanskega podjetja Papilot Stojan Zagorc pa je predstavil rezultate pripravljenosti delodajalcev za zaposlovanje Romov. Ta raziskava je bila izvedena na območjih Posavja, Kočevskega, Dolenjske in Bele krajine, njen cilj pa je bil ugotoviti stanje na trgu dela med delodajalci in stališča delodajalcev do zaposlovanja romske delovne sile.

Pri izpolnjevanju anketnih vprašalnikov je tako sodelovalo 613 delodajalcev, od katerih je 26 odstotkov izrazilo soglasje za vpis v register delodajalcev, ki predstavlja bazo potencialnih zaposlovalcev romske delovne sile. Pri izvedbi ankete se je pokazala pomembna razlika med anketami, poslanimi po pošti, pri katerih je bilo pridobljenih 10 odstotkov vpisov v bazo, in anketami, ki so se kasneje izvajale z osebnim obiskom pri delodajalcih.

Iz raziskave je razvidno, da so tisti delodajalci, ki so Rome že zaposlovali, bolj pripravljeni zaposlovati romsko delovno silo tudi v prihodnje in sodelovati pri projektu Romskega zaposlitvenega centra. Rome pa bi bilo pripravljeno zaposliti 44 odstotkov vprašanih delodajalcev.

Zagorc tudi pričakuje, da bo Romskemu zaposlitvenemu centru, ki je v pilotni fazi vzpostavitve, uspelo vzpostaviti most med delodajalci, ki so pripravljeni zaposliti romsko delovno silo, in tistimi Romi, ki so pripravljeni to možnost sprejeti. Po oceni Zagorca se Romi za zdaj nezadostno vključujejo v programe priprave na zaposlitev, zato jih je treba naučiti, kako se pride do dela.

Razvojno partnerstvo Romski zaposlitveni center je projekt, s katerim so se občine Dolenjske z Belo krajino, Posavjem in Pomurjem ter drugi partnerji septembra leta 2004 prijavili na razpis Evropskega socialnega sklada, Programa pobude skupnosti EQUAL 2004-2006 za Slovenijo, ki ga vodi ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Glavni cilj razvojnega partnerstva pa je razviti nove predloge za strategijo zaposlovanja Romov in jim tako omogočiti lažji dostop na trg dela. 75 odstotkov sredstev Romskemu zaposlitvenemu centru zagotavlja skupnost EQUAL, 25 odstotkov pa omenjeno ministrstvo.