Vedno več pripomb k predlogu zakona o koncesijah

Še do konca februarja bo v javni razpravi predlog zakona o koncesijah, ki že vse od predstavitve 3. januarja povzroča kresanje mnenj zagovornikov in nasprotnikov širitve koncesionarstva.

Objavljeno
14. februar 2007 15.47
Andrej Bručan
Ljubljana - Še do konca februarja bo v javni razpravi predlog zakona o koncesijah, ki že vse od predstavitve 3. januarja povzroča kresanje mnenj zagovornikov in nasprotnikov širitve koncesionarstva v slovenskem javnem zdravstvenem sistemu.

Zakonski predlog je danes v Ljubljani obravnavala tudi skupščina Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije, na katere bo imel sprejem zakona močan vpliv. Na skupščino je povabljen tudi resorni minister Andrej Bručan.

Treba bo določiti mrežo javne zdravstvene službe

Upravni odbor združenja je v svojih pripombah k zakonskemu predlogu izpostavil, da podpira zakonsko ureditev področja podeljevanja koncesij, glede na to, da zakon o zdravstveni dejavnosti iz leta 1992 to področje pomanjkljivo ureja. Ob tem pa - podobno kot mnogi kritiki zakonskega predloga - opozarjajo, da je še pred obravnavo predloga zakona o koncesijah treba določiti mrežo javne zdravstvene službe.

Menijo tudi, da bi moral DZ sprejeti Nacionalni program zdravstvenega varstva Republike Slovenije, v katerem bodo določene zakonske zahteve, med drugim tudi potreben obseg posamezne dejavnosti - primarne, sekundarne in terciarne ravni zdravstvene dejavnosti.

Sporne določbe zakonskega predloga

Opozarjajo, da predlog zakona omogoča podeljevanje koncesij tudi tam, kjer je zdravstveno varstvo prebivalstva že ustrezno zagotovljeno prek delovanja javnih zdravstvenih zavodov, čeprav naj bi se po njihovem prepričanju koncesije izdajale takrat, ko se ugotovi, da na določenem območju ni ustrezno zagotovljena dostopnost do zdravstvenih storitev ali pa gre za vprašanje kakovosti izvajanja zdravstvenih storitev oziroma za zagotavljanje zdravstvene oskrbe na demografsko ogroženih območjih.

Podobno kot so že opozarjali nekateri drugi kritiki zakonskega predloga tudi v upravnem odboru združenja zdravstvenih zavodov opozarjajo, da so javni zdravstveni zavodi v celoti izvzeti iz predloga zakona in pri podeljevanju koncesij nimajo nikakršnih pravic. Sporne se jim zdijo določbe zakonskega predloga glede možnosti prenosa koncesije, izenačevanje javnih zdravstvenih zavodov in koncesionarjev, ki jih določa predlog zakona, pri uporabi prostorov in opreme nima nobene stvarne podlage, saj delujeta na povsem različnih osnovah, še ugotavljajo.

Med kritikami upravnega odbora združenja je še ena, ki jo je bilo v minulih tednih že večkrat slišati, in sicer, da opredelitev svobodnega zdravnika specialista ne sodi v predlog zakona o koncesijah za izvajanje javne službe v zdravstveni in lekarniški dejavnosti, ampak bi moral biti opredeljen v zakonu o zdravniški službi.

Zakonski predlog podaljšan že dvakrat

Ministrstvo za zdravje je sicer javno razpravo o zakonskem predlogu podaljšalo že dvakrat. Prvič na pobudo zainteresirane javnosti, drugič pa 22. januarja na sestanku partnerskega sveta, za kar so se dogovorili predsedniki strank, ki so pristopile k Partnerstvu za razvoj. V tem času naj bi se minister za zdravje Andrej Bručan v skladu z dogovorom na partnerskem svetu sestal s pogajalskimi skupinami tistih članic partnerstva, ki so zainteresirane za usklajevanja.