Velika podražitev poceni toplote

Po dveh letih sporov med Tešem in Komunalnim podjetjem Velenje je agencija za energijo odobrila podražitev.

Objavljeno
25. april 2017 18.43
Ogrevanje Velenje
Brane Piano
Brane Piano
Velenje – S 1. majem se bo toplotna energija iz Termoelektrarne Šoštanj (Teš) za okoli 31 tisoč domov in 600 poslovnih odjemalcev v treh občinah Šaleške doline podražila za 57 odstotkov. Čeprav bo tudi po podražitvi Komunalno podjetje Velenje (KPV) daljinsko toploto še vedno prodajalo najceneje med primerljivimi slovenskimi mesti, župani višji ceni ugovarjajo. Nekaj argumentov je res na njihovi strani.

Spor med Teš in KPV sega v julij 2015, ko je želela Teš odpovedati pogodbo iz leta 2008 kot neveljavno, saj ji je potekel rok trajanja in podražiti daljinsko energijo. To v velenjske domove, tudi v stanovanjske hiše in v ustanove ter gospodarstvo Šaleške doline preko komunalnega podjetja po razvejanem vročevodu pošilja iz sistema hlajenja energetskih blokov elektrarne.

Z začasnimi sodnimi odredbami in kasneje s sklepi Agencije za energijo (AZE) je komunalcem uspelo dvig cene odložiti in Teš zavezati k neprekinjeni oskrbi. Zaradi težav pri zagonih blokov in občasnih ustavitvah je obe minuli zimi sicer prihajalo do izpadov ogrevanja, a ti nikoli niso bili daljši. Zdaj pa je AZE izdala sklep, da sme Teš podražiti energijo z 11 na 17,25148 evra za megavatno uro. Agencija je višjo ceno potrdila le nekaj dni po tistem, ko sta Teš in KPV v gospodarskem sodnem sporu z mediacijo prišli do kompromisa in že podpisali novo pogodbo o daljinskem ogrevanju, ki nadomešča za Teš sporno pogodbo iz leta 2008.

Svet ustanoviteljev KPV, ki ga sestavljajo župani Velenja, Šoštanja in Šmartnega ob Paki, je včeraj sporočil, da je tolikšna podražitev neutemeljena in neupravičena. Zato bodo občine zahtevale dodatna pogajanja z vodstvom Holdinga slovenske elektrarne (HSE) za znižanje cene. Nova cena mora vključevati tudi odškodnino zaradi negativnih vlivov na okolje, kar jim je obljubilo prejšnje vodstvo HSE.

V Šaleških občinah poudarjajo, da so podprli gradnjo Bloka 6, da bi zmanjšali onesnaževanje okolja, saj je B6 energetsko bolj učinkovit in za enako proizvodnjo porabi 30 odstotkov manj premoga. »Posledično je bilo pričakovati tudi nižje stroške proizvodnje toplote« pravijo župani.

Za zdaj skušajo občine od AZE dobiti podatke, kako so izračunali novo ceno, saj dvomijo v pravilnost izračunov. Poleg tega bo po odločitvi AZE lahko Teš energijo še podražil, če bo ob izpadih moral vodo greti s plinskima turbinama.

Težava Teša je predvsem v tem, da po začetku obratovanja B6 niso imeli na voljo tudi obeh starih blokov, torej B4 in B5. Za B4 so kasneje dobili dovoljenje za občasno in letno na določeno število ur delovanja omejeno obratovanje, sprva načrtovanega remonta oziroma okoljske posodobitve B5 pa se niso lotili. Kadar imajo težave z obratovanjem morajo torej vročo vodo za Šaleško dolino zagotavljati s plinskima turbinama.

Morda gre za naključja, a plinski turbini je za časa vodenja Teša dal vgraditi še Uroš Rotnik. Rotnik je bil zatem s krajšo prekinitvijo zaradi sodne preiskave direktor javnega Komunalnega podjetja Velenje in prav on se je s prejšnjim in sedanjim direktorjem Teša pogajal o ceni toplotne energije. Do podražitve daljinskega ogrevanja je v dolini prišlo mesec dni po tistem, ko je svet ustanoviteljev KPV Uroša Rotnika razrešil.