Veterinarji odkrili tri kršitelje

Veterinarji so zaradi nevarnosti bolezni klasične prašičje kuge uspeli pregledati tudi celotni ogroženi 10-kilometrski pas v občini Brežice. Trem kmetijam, ki so kršile preventivne ukrepe, grozi kazen.

Objavljeno
15. marec 2007 11.14
Veterinarji zdaj pregledujejo naključno izbrana kmetijska gospodarstva ter preverjajo, ali kmetje spoštujejo predvidene preventivne ukrepe
Novo mesto/Brežice - Veterinarji so zaradi morebitnega pojava bolezni klasične prašičje kuge uspeli pregledati tudi celotni ogroženi 10-kilometrski pas v občini Brežice. Hinko Maver z novomeškega območnega urada Veterinarske uprave RS (Vurs) je danes pojasnil, da so pregledali vse ogrožene kmetije, sedaj pa so že začeli izvajati preglede naključno izbranih kmetijskih gospodarstev ter preverjati, ali kmetje spoštujejo predvidene preventivne ukrepe. Najmanjša kazen za nespoštovanje ukrepov je 125 evrov.

S preventivni pregledi naključno izbranih kmetij so začeli v sredo, pregledali pa so sedem vasi oz. 17 kmetijskih gospodarstev v okuženem trikilometrskem pasu ter ugotovili, da na treh kmetijah niso upoštevali preventivnih ukrepov, ki so jih predvideli v Vurs. "Lastnike kmetij, ki ne spoštujejo predpisov nameravamo kaznovati s plačilnimi nalogi oz. jih v določenih primerih tudi samo opozoriti", je dejal Maver.

S pregledi naključno izbranih kmetij v celotnem 10-kilometrskem ogroženem pasu nameravajo nadaljevati tudi danes in v prihodnje, vse dokler ne bodo v državnem središču za nadzor bolezni, ki deluje v sklopu Vurs določili, da se lahko zaradi konca ogroženosti opustita okuženi in ogroženi pas, je pojasnil Maver. Veterinarji na kmetijah pregledujejo predvsem, ali lastniki upoštevajo ukrepe povezane z razkuževalnimi postopki, ravnanjem s prašiči ter njihovim prevozom oz. prodajo.

V Kapelah v občini Brežice pred tamkajšnjim gasilskim domom so uredili tudi posebno razkuževalno točko za veterinarje, kmete in njihova prevozna sredstva, razkužitev pa je obvezna za vse, ki prihajajo iz okuženega pasu. Sredstva za primerno postavitev razkuževalne točke je zagotovila država.

V omenjeni okuženi trikilometrski pas sodi osem naselij v občini Brežice, in sicer Bojsno, Dramlja, Jereslavec, Kapele, Slogonsko, Stara vas-Bizeljsko, Vrhje in Župelevec. V okuženem pasu je 112 kmetijskih gospodarstev z nekaj več kot 2000 prašiči, v ogroženem pasu pa je 550 kmetijskih gospodarstev, ki redijo prašiče. Na območju velja prepoved premikanja prašičev, obvezno je potrebno namestiti že omenjene pregrade za razkuževanje, obvezna pa je tudi uporaba ustrezne delovne obleke.