Videk bo kmalu zapustil nekdanji Novoteks

Najeti prostori dotrajani, najemnina pa 3000 evrov na mesec, zato občina gradi nov vrtec v Bršljinu.

Objavljeno
23. maj 2017 22.12
Bojan Rajšek
Bojan Rajšek

Novo mesto – Vrtec, ki ga je novomeška občina začela graditi zraven osnovne šole v Bršljinu, bo že z novim šolskim letom lahko sprejel do 130 predšolskih otrok. Novi objekt, ki so ga zasnovali Modular arhitekti, bo namenjen vrtčevski enoti Videk, ki zdaj domuje v najemnih prostorih nekdanjega Novoteksa. Naložba bo stala dober milijon evrov.

Vrtec bo večinoma pritličen, imel bo dva prehoda v nadstropje, kjer bodo predvidoma prostori tudi za vrtčevsko vodstvo. V njem bodo štiri igralnice za prvo starostno obdobje in dve za drugo ter razdelilna kuhinja, dva prostora za dodatne dejavnosti ter osrednji prostor.


Meta Potočnik, ravnateljica vrtca Pedenjped. Foto: Bojan Rajšek/Delo

Ravnateljica vrtca Pedenjped Meta Potočnik je povedala, da nekdanji Novoteksovi prostori, ki jih imajo v najemu za vrtčevsko enoto Videk, ne ustrezajo več normativom, objekt je zelo dotrajan, zanj pa za nameček plačujejo skoraj 3000 evrov najemnine na mesec.

Dvanajst oddelkov v najetih prostorih

V tem šolskem letu javne vrtce v novomeški občini obiskuje 1684 malčkov, v varstvo pa so bili sprejeti prav vsi. Pomanjkanje vrtčevskega prostora sproti rešujejo z odpiranjem novih oddelkov, je za Delo povedala Meta Retar z novomeške občine.

Predšolska vzgoja poteka tudi v najetih objektih. Kot pravi Retarjeva, jih odprejo, če se pokažejo potrebe po vključitvi otrok v vrtce, s čimer izpolnijo določbe zakona o vrtcih, da mora občina poskrbeti za dodatne prostore ali razpisati koncesijo, če starši izrazijo interes za vključitev v vrtec vsaj enega oddelka vrtca.

Novomeška občina ima v Gotni vasi, Bršljinu, Ragovski ulici, Žabji vasi, Novem mestu Center in v Brusnicah v najemu skupaj dvanajst prostorov za izvajanje predšolske vzgoje, za kar petim lastnikom plačuje 7568 evrov najemnine na mesec. V letošnjem šolskem letu sta bila zaradi povečanega vpisa otrok odprta dva nova oddelka v najemnih prostorih zraven osnovne šole za vrtec Brusnice ter dodatni vrtčevski oddelek za enoto Pedenjped.

Nov vrtec ob šoli na Otočcu

V začetku lanskega leta je občina zgradila vrtčevski prizidek pri Osnovni šoli Mali Slatnik, prihodnje leto pa načrtuje še gradnjo novega vrtca pri Osnovni šoli Otočec. Po besedah Retarjeve je bila odločitev za gradnjo novega vrtca sprejeta na podlagi primerjalne analize − obnoviti obstoječega na Lešnici ali zgraditi novega na Otočcu.

Pokazalo se je, da lokacija ob otoški šoli ustreza vsem normativom in minimalnim pogojem, med njenimi glavnimi prednostmi pa so predvsem zadostne zelene površine, možnost ureditve prostorov v pritličju in lažja logistika zaradi neposredne bližine šole.

Novogradnja bo tudi cenovno bolj ugodna, saj je 140.000 evrov cenejša od rekonstrukcije vrtca na Lešnici. Naložba je ocenjena na dobrih 600.000 evrov brez DDV. Vrtec bo umeščen na južni strani šole in bo trioddelčni: dva za prvo starostno obdobje in oddelek drugega starostnega obdobja.