Absolvent - aktiviraj in zaposli se

Študentska organizacija Slovenije je v sodelovanju z Zavodom za zaposlovanje RS in Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve predstavilo nov projekt za lažji prehod absolventov na trg delovne sile.

Objavljeno
28. avgust 2009 15.04
Karmen Lugarič
Karmen Lugarič
Ljubljana - Študentska organizacija Slovenije je v sodelovanju z Zavodom za zaposlovanje RS in Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve predstavila nov projekt za lažji prehod absolventov na trg delovne sile. V projektu je za obdobje od 2009 do 2011 na voljo skupaj 2,7 milijona evrov, kar je vlada že vključila v drugi sveženj protikriznih ukrepov. V program se bodo lahko vključili absolventi na najmanj VII. stopnji izobrazbe oziroma najmanj 2. bolonjski stopnji. V dveh letih bo lahko 600 študentov absolventov na tak način sklenilo pogodbo z delodajalcem.

Delodajalci, ki bodo preko omenjenega programa zaposlili študente absolvente bodo prejeli subvencijo v višini 2000 evrov. Zaposliti ga bodo morali za polni delovni čas za dobo najmanj 6 mesecev. Absolvent se bo moral pred tem vključiti tudi v usposabljanje na delovnem mestu, ki lahko traja od enega do največ šestih mesecev še v času absolventskega staža. Zaposlitev nastopi po diplomiranju. Študentu v času usposabljanja pripada mentor, ki mu ga dodeli delodajalec, absolvent pa dobi 3 evre za vsako uro usposabljanja. Subvencija se delodajalcu izplača po nastopu diplomanta na delovno mesto v enkratnem znesku.

 

Na razpis se bodo lahko prijavili delodajalci iz gospodarstva, javne uprave, nevladnih organizacij in društev. Usposabljanje in zaposlitev se bo lahko izvajala le pri delodajalcih, ki bodo izbrani na razpisu projekta imenovanem "Absolvent - aktiviraj in zaposli se". Ti bodo sklenili pogodbo z Zavodom za zaposlovanje. Študenti se morajo, če želijo sodelovati na razpisu, prijaviti v evidenco absolventov na Študentski organizaciji. ŠOS bo vodil evidenco prijavljenih absolventov in delodajalcev ter jih povezoval. V kolikor bo študent že poznal delodajalca, za katerega meni, da bi mu bil program zanimiv, lahko tega tudi sam pozove k prijavi in sodelovanju. Prednost za absolvente je, da bodo, če jim uspe najti delodajalca imeli, če že ne pogodbo za določen čas ali nedoločen čas, po preteku šestih mesecev zaposlitve, vsaj 6 mesecev priznanih delovnih izkušenj.

 

Razpis Absolvent - aktiviraj in zaposli se, bo predvidoma objavljen septembra na Zavodu za zaposlovanje.