Mors ni zagotovil konkurence med ponudniki

Računsko sodišče je v revizijskem poročilu ugotovilo, da Mors javnega naročila pri nakupu oklepnikov 8x8 ni izvedlo tako, da bi zagotovilo konkurenco med ponudniki, in da z izvedenim nakupom ne bo moglo doseči sprejetih ciljev zveze Nato.

Objavljeno
25. avgust 2009 11.51
Ti. Kr./Da.O./STA
Ti. Kr./Da.O./STA
Ljubljana - Računsko sodišče je ocenilo, da Mors pri nakupu oklepnikov 8x8 ni izvedlo javnega naročila zaupne narave tako, da bi zagotovilo konkurenco med ponudniki tudi v fazi pogajanj. Na ta način je omejil svojo pogajalsko moč, kar bi lahko vplivalo na izbor najugodnejše ponudbe in s tem zagotavljanje gospodarnosti nakupa, je pojasnilo sodišče.


O sumu kaznivih dejanj presojajo drugi organi, je dejal predsednik računskega sodišča Igor Šoltes. Iz revizijskega poročila po njegovih besedah ni mogoče ugotoviti indicev o morebitnih kaznivih dejanjih, toda "vsa pogajanja, ki niso transparentna, lahko predstavljajo tveganje".


Računsko sodišče je v svojem revizijskem poročilu o smotrnosti nakupa oklepnikov 8x8 prav tako ocenilo, da ministrstvo za obrambo (Mors) z izvedenim nakupom ne bo moglo doseči sprejetih ciljev zveze Nato za Slovenijo, kot so veljali v času nakupa, niti nacionalnih ciljev, določenih v srednjeročnih obrambnih programih za to obdobje.


Kot poudarja sodišče, je ministrstvo v Resoluciji o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske, Srednjeročnih obrambnih programih 2005-2010 in 2007-2012 ter več kratkoročnih dokumentih načrtovalo nakup 135 oklepnikov 8x8, s katerimi bi zagotovilo opremljenost vojske v obsegu, ki ga določajo navedeni cilji sil Nata.

 

"V različnih nacionalnih dokumentih načrtovanja je načrtovalo različno opremljene oklepnike 8x8. V investicijski dokumentaciji je predvidelo določeno sestavo bataljonov, nato pa načrtovalo nakup 150 oklepnikov 8x8, s katerimi teh bataljonov ne bi bilo mogoče popolniti," še omenja sodišče.

 

Ob tem dodaja, da Mors v investicijski dokumentaciji - kljub temu, da je ugotovilo, da načrtovana finančna sredstva ne bodo zadoščala za nakup vseh oklepnikov z opremo - ni predvidelo ustreznih različic investicije, ki bi upoštevale tako določene finančne omejitve.

 

Prav tako po oceni sodišča ministrstvo ni zagotovilo možnosti za spremljanje izpolnjevanja Sporazuma o protidobavah na področju zaposlitev in v letu 2007 in prvi polovici 2008 ni v vseh primerih preverjalo informacij glede realizacije protidobav. Za spremljanje izvajanja projekta oziroma pogodbe je ustanovilo več različnih delovnih skupin, vendar pa so bile pristojnosti med njimi prepletene, naloge posameznih članov in predvsem vodje projekta pa niso bile natančno določene, pojasnjuje sodišče.

 

Kot tudi piše v revizijskem poročilu, je ministrstvo po izboru najugodnejše ponudbe k pogajanjem povabilo le enega od obeh ponudnikov, ki zaradi dejstva, da je bil edini izbrani ponudnik, ni mogel imeti zadostnega poslovnega interesa za znižanje cene.

 

"V pogajanjih z izbranim ponudnikom je ministrstvo za obrambo tudi spremenilo predmet naročila. V času izvajanja pogodbe izvajalcu kljub zamudi pri dobavah oklepnikov 8x8 ni zaračunalo pogodbenih kazni, ko so bili za to izpolnjeni pogoji," tudi poudarja sodišče.


Računsko sodišče je za izboljšanje poslovanja ministrstva za obrambo na področju večjih vojaških nakupov priporočilo, da pri načrtovanju zagotavlja usklajenost med različnimi dokumenti načrtovanja in investicijsko dokumentacijo, optimizira število načrtovalskih dokumentov in ukrepa v primeru, ko ugotovi neskladje med načrtovanimi finančnimi sredstvi in predvideno ceno investicije v vojaško opremo.


Pri izvedbi naročila naj čim bolj natančno opredeli predmet nakupa, v primerih, ko v postopku predvideva pogajanja, naj ta izvede z vsemi ponudniki, bolje naj tudi kontrolira načrtovana finančna sredstva za predviden obseg naročila. Pri izvajanju pogodbe naj že ob začetku projekta določi vodjo projekta in jasno opredeli njegove naloge in odgovornosti. Pri poročanju o projektu pa naj izboljša zlasti poročanje glede na predvideno porabo finančnih sredstev za projekt, še piše v revizijskem poročilu.


Del revizijskega poročila, ki je objavljen na spletni strani sodišča, je zaradi tajnosti podatkov zakrit. Šoltes je glede morebitnih posledic poročila dejal, da računsko sodišče več kot priporočila ne more dati. Revizijsko poročilo pa je lahko osnova, da ministrstvo za obrambo "vzpostavi ustreznejše temelje za naročila zaupne narave".


Ministrstvo za obrambo napoveduje uveljavitev priporočil računskega sodišča


Ministrstvo za obrambo (Mors) bo uveljavilo priporočila računskega sodišča glede revizije gospodarnosti in uspešnosti nakupa patrij, so sporočili z omenjenega ministrstva. Obenem na ministrstvu poudarjajo, da so bile v vmesnem času že sprejete nekatere rešitve, ki pomenijo delno izvedbo navedenih priporočil. Kot so poudarili na Mors, bodo pripravili načrt ukrepov, s katerimi bo zagotovljena izvedba omenjenih priporočil.