Odpuščanje delavcev ni rešitev

7. oktober beležimo kot svetovni dan dostojnega dela. Sindikati po vsem svetu pozivajo države in delodajalce k dialogu in iskanju režitev iz krize. Kot pravijo, odpuščanje delavcev ni rešitev iz krize.

Objavljeno
07. oktober 2009 15.44
Mo.Z.
Mo.Z.
Ljubljana - 7. oktober beležimo kot svetovni dan dostojnega dela. Mednarodna sindikalna konfederacija pod dostojno delo opisuje delo, pri katerem so upoštevane osnovne delavske pravice, ki med drugim omogočajo svobodo združevanja oz. povezovanja in dajejo pravico do kolektivnih pogajanj. Pod odstojno delo sta vključeni ekonomska in socialna pravičnost, torej dostojno plačilo.

 

Kot je dejal Dušan Semolič, predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, je dostojno delo edini način boja proti revščini, zato se mora, po njegovih besedah, nemudoma zagotoviti dvig življenjskega standarda.

 

Guy Ryder, generalni sekretar sindikalne konfederacije ITUC, je ob današnjem dnevu pozval vse vlade in delodajalce k iskanju rešitev iz sedaj že socialne krize. Kot je dejal, odpuščanje delavcev ni rešitev iz krize, potrebno jih je zaposlovati.

 

V Zvezi svobodnih sindikatov tako predlagajo povečanje minimalne plače, spremembo dohodninske lestvice in znižanje razlik med najnižno in najvišjo plačo.

 

V Pergamu in KS 90 so nad dosedanjim socialnim dialogom razočarani. Kot so še dejali, dialog z državo sicer poteka, zatika pa se pri dalogu z delodajalci. "Izkušnje iz tujine nam povedo, da se socialni sporazumi sklepajo ravno v času krize in ne konjunkture," pravi Boris Mazalin iz Konfederacije sindikatov 90 in prav zato predlagajo začetek pogajanj o novem socialnem sporazumu. Kot še pravijo, bo nujno potrebno dvigniti plače, predlagajo pa tudi razbremenitev prvih dveh dohodninskih razredov.