Pahor vladi predstavil vsebino arbitražnega sporazuma

Premier Borut Pahor je na vladi svojim kolegom predstavil vsebino arbitražnega sporazumu s Hrvaško. Vlada je ministrstvu za pravosodje tudi dovolila izvršitev izrednega nadzora na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani.

Objavljeno
24. september 2009 18.51
Tina Kristan
Tina Kristan
Ljubljana - Premier Borut Pahor je vladi predstavil informacije o arbitražnem sporazumu s Hrvaško o reševanju mejnega vprašanja. O njem se bo v ponedeljek pogovarjal tudi s predsedniki parlamentarnih strank, čez teden dni pa bo vlada vložila pobudo za sklenitev sporazuma. Kasneje bo podporo poskušala dobiti tudi na obboru DZ za zunanje zadeve.

Pahor se je po seji vlade odzval tudi na odločitev nemške družbe Hugo Boss, da zaenkrat zaustavi sodelovanje z Muro. Dejal je: "Upamo, da to ni njihova zadnja odločitev." Ob tem je še povedal, da si bodo prizadevali, kolikor bo v njihovi moči, da bo družba Mura in partnerji dobila naročila.

Vlada se je na današnji seji tudi odločila, da bo dovolila izvršitev izrednega pravosodnega nadzora na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani, ker to njenem mnenju ne pomeni posega v samostojnost tožilca. Pri tem, kot poudarja minister Aleš Zalar, ne bo šlo za nadzor (ne)pravilnosti odločitev, ki jih sprejemajo tožilci, temveč za vprašanje pravilnosti in pravočasnosti poslovanja tožilstva s spisi. Po njegovem mnenju ministrstvo za to nima samo vseh zakonska pooblastila, temveč je to celo njihova dolžnost.

Nadzor, ki bo zajemal obdobje od 1. 1. 2008 do 2. 9. 2009, bo opravila štiričlanska skupina. V času pravosodnega nadzora bosta lahko fizično prisotna tako vodja Okrožnega državnega tožilstva Ljubljana kot tudi generalna državna tožilka, je še poudaril Zalar.

Vlada je po besedah ministrice za javno upravo Irme Pavlinič Krebs tudi potrdila stališča za pogajanja glede plač v javnem sektorju. Predlog so že poslali sindikatom, opredelitev do predlaganih ukrepov pa ministrstvo pričakuje do ponedeljka. Če do dogovora s sinidkati ne bo prišlo, bo vlada zaradi izrazito spremenjenih razmer, kot je poudarila ministrica, sprejela interventni zakon. Ta bi veljal največ leto dni, kot pa je dodala, bi to pomenilo konec socialnega dialoga. Tako bi vlada odstopila od dogovora o kolektivni pogodbi, ki je bil sprejet avgusta 2008 s prejšnjo vlado, in ki predvideva, da se do konca leta 2010 odpravijo plačna nesorazmerja v javnem sektorju. Ministrica je ob tem še poudarila, da pri tem ne gre za zniževanje plač, temveč nezmožnost izvršitve v kolektivni pogodbi dogovorjenih in v zakonu zapisanih pravic. Poudarila je tudi, da je skrajni rok za sprejem osnutka proračuna naslednji teden.

Vlada je tudi določila besedilo o spremembah in dopolnitvah Zakona o glavnem mestu, ki prinaša dve novosti. Poleg možnosti izvajanja določenih razvojnih projektov le na podlagi neposredne pogodbe in brez javnega razpisa, uvaja tudi dodaten vir financiranja Mestne občine Ljubljana, in sicer v višini 0,73 odstotka dohodnine. Zakon naj bi začel veljati leta 2010, okvirno pa bo ta po besedah državne sekretarke Mete Vesel Valentinčič prinesel glavnemu mestu 15 milijonov evrov dodatnih sredstev. Dodala je še, da se bo vsake štiri leta preverjalo, ali je treba to višino korigirati ali ne.