Vipava bo postala čistejša

Za ureditev odpadnih voda v porečju Vipave 6,3 milijona evrov, 3,2 milijona bo prispeval evropski kohezijski sklad.

Objavljeno
17. december 2012 18.15
Katja Željan, Nova Gorica
Katja Željan, Nova Gorica

Vipava – Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je izdalo odločbo o dodelitvi denarja za prvi sklop ureditve odvajanja in čiščenja odpadnih voda v porečju Vipave. 6,3 milijona evrov vreden projekt bo zaključen leta 2015, evropski kohezijski sklad pa bo zanj namenil kar 3,2 milijona evrov.

V okviru projekta, ki je del operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 in se bo predvidoma zaključil decembra 2015, načrtujejo gradnjo nove centralne čistilne naprave Vipava z zmogljivostjo 6000 populacijskih enot in kanalizacijskega sistema v skupni dolžini 9,5 kilometra s pripadajočimi objekti. Nova čistilna naprava bo namenjena le komunalnim odpadnim vodam iz Vipave in okoliških vasi, obstoječa čistilna naprava z zmogljivostjo 10.000 populacijskih enot pa bo ohranjena za čiščenje industrijskih odpadnih voda iz bližnjih industrijskih obratov. »Na tak način bomo sledili smernicam čiste reke Vipave,« o projektu pravi vipavski župan Ivan Princes. Dodaja, da bodo na novo čistilno napravo poleg Vipave priključili še vasi Slap, Gradišče pri Vipavi in Podnanos, ne pa tudi zaselkov Goče, Lože in Manče.  

Največ težav na tem območju povzročajo prav tehnološke odpadne vode vinske kleti in mlekarne, ki jih zaradi velikih nihanj in visoke biološke obremenitve obstoječa čistilna naprava ne zmore sprejeti. Odvečni del neočiščenih odpadnih voda se zato predvsem v obdobju trgatev preliva v reko Vipavo. Prav tako obstoječa čistilna naprava ni dovolj zmogljiva, da bi se nanjo lahko dodatno priključila vsa okoliška naselja v občini Vipava, za katera je predvideno centralno čiščenje na centralni čistilni napravi Vipava. S projektom ureditve odvajanja in čiščenja odpadnih voda v porečju Vipave bodo povečali število na novo priključenih prebivalcev na javni kanalizacijski sistem, prav tako se bo izboljšala kakovost voda in tal.