Vipavo bi krotili z denarjem EU

Regija si obeta 7,6 milijona evrov.

Objavljeno
16. februar 2018 12.40
uho*poplave Gorisko Miren
Blaž Močnik
Blaž Močnik
Renče - Severnoprimorska regija upa na evropsko pomoč v višini 7,6 milijona evrov za ureditev protipoplavne varnosti porečja Vipave. Reka ogroža naselja ob vsakem obilnejšem deževju, denar pa bi zadostoval le za nujne ukrepe.

Območje predvidenih ukrepov zajema Vipavo s pritoki do Hublja (Podnanos, Vipava, Ustje), od Hublja do Branice (Žablje, Batuje, Saksidi), od Branice do Lijaka (Dornberk, Prvačina, Renče, Vogrsko) in od Lijaka do državne meje (Bilje, Vrtojba, Miren, Šempeter). Pretočnost struge Vipave bi radi povečali na prvotno raven, povišali protipoplavne zidove in obstoječe nasipe, zagotovili premične zapore, zgradili nove nasipe in razbremenilnik ter sanirali obstoječe zaplavne pregrade in zgradili nove. »To so najbolj nujni ukrepi. Za celovito zaščito pred poplavami pa nikoli ni dovolj denarja,« je dejal župan občine Renče - Vogrsko Aleš Bucik: »Problem ni samo reka, temveč tudi pritoki in hudourniki.«

Protipoplavna varnost ob Vipavi je eden od devetih predvidenih projektov v regiji, ki še čakajo na končno potrditev. »Če ne bo sprejeta, smo spet izgubili dve leti priprav,« je dejal Bucik. Poleg sveta regije je predlagatelj projekta še Svet za Vipavo, ki ga sestavlja šest občin. Predlog prioritetnih ureditev so lokalne skupnosti že predstavile, dokončno predvidene ureditve za prvo fazo pa bodo določene na podlagi študije izvedljivosti, pojasnjujejo na Direkciji RS za vode, ki je nosilka projekta: »Pri ukrepih bomo še posebej presojali vpliv na poplavno varnost in morebitno poslabšanje stanja.«

Župan Bucik je povedal, da je zadovoljen, da bo glavnina od predvidenih 7,6 milijona evrov v resnici porabljena za protipoplavne ukrepe. »Za študije smo v preteklosti porabili več kot dovolj,« je prepričan. Dodaten denar za pripravo hidravlično-hidroloških študij in projektne dokumentacije bo zagotovilo ministrstvo za okolje in prostor. Priprava projekta bo stekla še letos, izvedba prvih ukrepov bo sledila v drugi polovici prihodnjega leta, vsi pa bodo izvedeni v letu 2022.