Vizjak s svojima sekretarjema prve priče

Predsednik preiskovalne komisije za ugotavljanje politične odgovornosti pri spornih menedžerskih prevzemih Alojz Posedel je napovedal, da bodo prve priče nekdanji gospodarski minister Andrej Vizjak, Andrijana Starina Kosem in Tomaž Jeršič. 

Objavljeno
28. oktober 2009 18.05
Nejc Gole
Nejc Gole
Ljubljana - Gospodarski minister v Janševi vladi Andrej Vizjak ter nekdanja državna sekretarja na gospodarskem ministrstvu Andrijana Starina Kosem in Tomaž Jeršič bodo kot prve priče povabljeni pred člane preiskovalne komisije za ugotavljanje politične odgovornosti pri spornih menedžerskih prevzemih. Takšen sklep komsiije je po seji predstavil njen predsednik Alojz Posedel (Zares). Priče naj bi pred komisijo stopile konec novembra, kdo pa bodo preiskovanci, Posedel še ni vedel povedati.

Komisija želi ugotoviti, ali so nosilci javnih funkcij vpleteni v financiranje spornih menedžerskih prevzemov Istrabenza in Pivovarne Laško. »Nekdanji minister in državna sekretarja je trojica, ki bo lahko najbolj verodostojno pričala o razmerah na ministrstvu; kdo je pripravljal zakonodajo, kako so jo predlagali v državni zbor, kdo je odločal o sprejetju ali nesprejetju posameznih amandmajev,« je pojasnil Posedel. Ta je napovedal, da bodo v prihodnje na zaslišanje povabile še druge priče.

Elaborat gradiva pripravljen


Strokovne službe državnega zbora so tudi pripravile elaborat gradiva, povezanega s prevzemno zakonodajo. Po Posedelovih besedah zbrano gradivo obsega 6000 listin, zbranih v 17 fasciklov. V njih so zbrani zakoni, spremembe zakonov, magnetogrami, delovna gradiva parlamentarnih delovnih odborov in vladni zapisniki. Sedaj bo komisija pregledala elaborat gradiva in zaslišala priče, nato pa se bodo odločili, kdo bodo preiskovanci.