Vlada je potrdila izbiro varuha v prehranski verigi

Dr. Jože Podgoršek od ponedeljka tudi uradno nepoklicni varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano

Objavljeno
26. februar 2015 18.46
M.Š.,gospodarstvo
M.Š.,gospodarstvo
Ljubljana - Vlada je na današnji seji pritrdila usklajenemu predlogu ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Dejana Židana in ministra za gospodarstvo Zdravka Počivalška, da za varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano imenuje 41-letnega dr. Jožeta Podgorška za mandatno dobo pet let in sicer od 2. 3. 2015 do 1. 3. 2020.

Na javni poziv za imenovanje varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 74/14 z dne 17. 10. 2014 in na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, se je odzvalo devet kandidatov. Na podlagi pregledanih vlog in opravljenih razgovorov s kandidati ter predhodnega posvetovanja z deležniki v verigi preskrbe s hrano, je minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom, pristojnim za trgovino, predlagal Vladi Republike Slovenije imenovanje dr. Jožeta Podgorška za varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano.

Dr. Jože Podgoršek je doktor agronomskih znanosti, dekan in višješolski predavatelj Visoke šole za upravljanje podeželja Grm, Novo mesto in izpolnjuje vse pogoje za varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano.

Varuh bo vladi letno poročal o primerih dobrih in slabih poslovnih praks v prehranski verigi, predlagal pa ji bo lahko tudi sprejetje ukrepov, ki pozitivno vplivajo na verigo preskrbe s hrano.

Delo bo opravljal nepoklicno, pri tem pa bo upravičen do mesečnega plačila v višini 30 odstotkov plače uradnika s 56. plačnim razredom. Deloval bo na sedežu kmetijskega ministrstva, v okviru rebalansa proračuna pa je za njegovo delovanje za letos predvidenih 50.000 evrov.