Vlada mora v dveh mesecih sprejeti program pomoči Pomurju

Z današnjo uveljavitvijo zakona o razvojni podpori pomurski regiji v obdobju 2010-2015 je začel teči dvomesečni rok, v katerem mora vlada sprejeti program spodbujanja konkurenčnosti te regije v prihodnjem šestletnem obdobju

Objavljeno
03. november 2009 15.54
Dr. Andrej Horvat
An.B./STA
An.B./STA
Ljubljana, - Z današnjo uveljavitvijo zakona o razvojni podpori pomurski regiji v obdobju 2010-2015 je začel teči dvomesečni rok, v katerem mora vlada sprejeti program spodbujanja konkurenčnosti te regije v prihodnjem šestletnem obdobju. Za njegovo izvedbo se bo do konca leta 2015 iz proračuna zagotovilo 33 milijonov evrov.

 

Program spodbujanja konkurenčnosti pomurske regije v obdobju 2010-2015, ki ga zakon predvideva kot osnovni ukrep v okviru pomoči Pomurju, bo pripravila služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko v sodelovanju z Regionalno razvojno agencijo Mura. Zakon o razvojni podpori Pomurju, ki se bo začel uporabljati z novim letom, določa, da vlada program sprejme najpozneje do 3. januarja 2010.

 

Program spodbujanja konkurenčnosti Pomurja mora zajeti naslednje instrumente: podporo pri pripravi in izvajanju razvojnih projektov v regiji, spodbujanje investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest, spodbujanje razvoja človeških virov, spodbujanje socialnega podjetništva ter promocijo regije z namenom privabitve tujih in domačih vlagateljev.

 

Poleg tega zakon med ukrepi za pomoč Pomurju napoveduje še spodbude za zaposlovanje, davčne olajšave za investiranje ter prednostno obravnavo programov in projektov pri kandidiranju za sredstva iz razpisov. Pri tem bodo investicije podpirale predvsem v zakonu zapisane primerjalne prednosti Pomurja, to pa so geotermalna energija in drugi obnovljivi viri energije, kmetijstvo in agroživilstvo ter turizem.

 

Zakon poleg tega tem zavezancem ponuja tudi investicijske olajšave. V prihodnjih šestih letih bodo namreč lahko uveljavljali zmanjšanje davčne osnove v višini 70 odstotkov investiranega zneska za nove začetne investicije v opremo in neopredmetena sredstva.

 

Dva milijona evrov namerava vlada vložiti v vzpostavitev medpodjetniškega izobraževalnega centra, v okviru katerega se bodo izvajale izobraževalne in raziskovalne dejavnosti ter dejavnosti podpore tehnološkega razvoja produktov in njihove kontrole ter zagotavljanja kakovosti.

 

Z zakonom se ustanavlja tudi projektna pisarna vlade v pomurski regiji, ki jo bo vodil državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Andrej Horvat. Način delovanja pisarne, ki bo predvidoma delovala tri leta, bo najpozneje do začetka decembra določil minister za regionalni razvoj Henrik Gjerkeš. Naloge pisarne bodo sicer usklajevanje dejavnosti ministrstev v pomurski regiji, usklajevanje priprave in izvajanja ključnih regijskih projektov ter strokovna in tehnična pomoč pri tamkajšnjih razvojnih projektih.