Vlada odgovarja bralki: o normativih za knjižničarje v OŠ

Bralko je zanimalo, kakšni bodo normativi za svetovalne delavce in knjižničarje v osnovnih šolah.

Objavljeno
25. april 2012 14.53
Nina Čakarić, Delo.si
Nina Čakarić, Delo.si

Vladni varčevalni ukrepi predvidevajo znižanje plač in znižanje normativov in standardov v osnovnih šolah. Že kmalu po pogajanjih vlade in Sviza se je izkazalo, da znižanje plač sploh ni več tema v njihovih pogovorih. To so, kot kaže, šolniki že sprejeli kot neizogibno dejstvo, z znižanjem normativov in standardov pa se ne nameravajo sprijazniti.

Včeraj je vlada malo popostila in umaknili ukrep, ki je predvideval povečanje števila učencev v razredu osnovne šole z 28 na 30, a si je minister Turk danes premislil - v vladi vztrajajo pri 30 učencih na razred.

Vprašanje: Kakšni bodo novi normativi za svetovalne delavce in knjižničarje v osnovnih šolah?

Za pojasnilo smo vprašali Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.

Odgovor: Predlog Zakona o uravnoteženju javnih financ predvideva da:

• se v osnovnih šolah sistemizira delovno mesto svetovalni delavec za 480 učencev, v osnovnih šolah z večjim oziroma manjšim številom učencev pa v ustreznem deležu, vendar ne manj kot 0,25 deleža delovnega mesta in ne v večjem obsegu, kot izhaja iz sistemizacije za šolsko leto 2011/2012;

• se v osnovnih šolah sistemizira delovno mesto knjižničar za 480 do 650 učencev, v osnovnih šolah z manjšim številom učencev od 480 pa v ustreznem deležu, vendar ne manj kot 0,25 deleža delovnega mesta in ne v večjem obsegu, kot izhaja iz sistemizacije za šolsko leto 2011/2012. Osnovni šoli, ki ima več kot 650 učencev pripada dodatnih 0,50 deleža delovnega mesta knjižničarja.

***

• »Med že znanimi ukrepi so tudi financiranje podaljšanega bivanja le do 15.30, s tem da bi normativno uro podaljšali s 50 na 60 minut, tedenska učna obveznost se večini učiteljev podaljšuje za eno delovno uro na teden, nacionalno preverjanje znanja bo obvezno le v šestem in devetem razredu, povečali bodo število učencev v oddelkih, spreminjajo normative za svetovalne delavce in knjižničarje ter drugi, javnosti že znani kontroverzni predlogi.« (V članku: Za spopad z vlado 90 odstotkov šolnikov

•  »Prilagoditi nameravajo normative in standarde za osnovne šole - število učencev v oddelkih bi povečali z 28 na 30, s čimer bi letos prihranili 2,2 milijona evrov, prihodnje leto pa 9,6 milijona. Spremenili bi tudi normative za svetovalne delavce in knjižničarje. Izvajanje interesnih dejavnosti, učne pomoči in jutranjega varstva bi prenesli v delovno obveznost strokovnih delavcev. Z vsem tem bi državna blagajna pridobila 5,1 milijona letos in 15,6 milijona evrov leta 2013. Učna obveznost za strokovne delavce bi se povečala za eno uro, podaljšano bivanje pa bi trajalo samo do 15.30, s tem da bi normativno uro podaljšanega bivanja podaljšali s 50 na 60 minut. Oboje bi letos prineslo skupaj 6,4 milijona evrov, leta 2013 več kot 25 milijonov.« (V članku: Rezi v šolstvu: za več dela manj plačila)

Odgovori ministrstev

Vlada odgovarja bralki: o denarnem nadomestilu ob upokojitvi

Vlada odgovarja bralki: o obdavčitvi premoženja