Vlada odločila, da zakon o konoplji ni potreben

S predlogom zakona se po mnenju vlade zaradi uporabe konoplje povečujejo različna zdravstvena tveganja.

Objavljeno
23. januar 2014 18.14
reu USA-MARIJUANA/UNIONS
Pi. K., Delo.si
Pi. K., Delo.si

Ljubljana - Vlada je na današnji seji ocenila, da predlog zakona o konoplji, ki ga je v obravnavo v DZ vložila skupina 5000 volivk in volivcev, ni potreben.

Prepričani so, da je vsa obravnavana vsebina že zajeta v drugih predpisih.» Področje prepovedanih drog je pri nas ustrezno in dokaj celovito urejeno ter usklajeno z mednarodnimi predpisi,« so navedli v sporočilu za javnost. 

Potrebna samo sprememba uredbe

V njem ocenjujejo, da je dostop do zdravilnih učinkovin iz konoplja mogoče doseči že zgolj s spremembo obstoječe uredbe o razvrstitvi prepovedanih drog in z uporabo veljavnih predpisov s področja registracije in prometa z zdravili.

Po njihovem mnenju predlog zakona tudi nejasno opredeljuje definicijo samozdravljenja, ne vsebuje meril, pogojev, obveznosti in kazenskih določb povezanih s samozdravljenjem. Vlada se ne strinja niti z obrazložitvijo predlagatelja, da pri samozdravljenju ni potrebna ustrezna ureditev statusa samozdravljene osebe. Predlagana ureditev samozdravljenja, nakazuje, da gre pri tem za neke vrte legalizacijo gojenja in uporabe konoplje, o tem, kaj pomeni samozdravljenje, pa odloča posameznik.

Po mnenju vlade bi se uporaba konoplje povečala

Po predlogu zakona bi imela Javna agencija za konopljo (JAK) nalogo odkupiti presežne količine konoplje od samozdravilcev v roku štirih mesecev po žetvi. Po mnenju vlade bi se s tem  prispevalo k povečevanju rabe konoplje v celotni populaciji in predvsem pri mladih.

Vlada svojo odločitev zagovarja tudi s tem, da se po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje število oseb, ki iščejo zdravstveno pomoč zaradi uporabe konoplje povečuje. »Znanstveni dokazi navajajo več zdravstvenih tveganj zaradi uporabe konoplje: psihične bolezni (depresija, psihoza), srčno-žilne bolezni, bolezni dihalnega sistema, na kar opozarja tudi Razširjeni strokovni kolegij za psihiatrijo,«  navajajo.

Predlog zakona je pomanjkljiv

Vlada meni, da je predlog zakona pomanjkljiv tudi pri drugih ključnih rešitvah. Iz predlaganega besedila izhaja, da je za izvedbo zakona nujna ustanovitev JAK, pri čemer pa ni jasno, na kakšne način bi se financiralo delo zaposlenih na agenciji. Predlagatelj zakona sicer navaja, da z delom agencije ne bi bilo dodatnih stroškov, ker bi zaposleni na agencijo prešli iz drugih javnih zavodov. A vlada meni, da bi finančne posledice vsekakor bile.

S predlogom zakona se po mnenju vlade povečujejo različna zdravstvena tveganja, do katerih bi prišlo s predlaganimi rešitvami. »Uporabo konoplje v medicinske namene bi lahko bolj enostavno uredili s spremembami in dopolnitvami uredbe, ki ureja razvrstitev prepovedanih drog, in sicer bi snovi iz konoplje, ki so primerne za uporabo v medicini, iz prve skupine prepovedanih drog v uredbi premestili v drugo skupino, v kateri so prepovedane snovi, ki se lahko uporabljajo v medicinske namene.«

***

Predlagatelj in avtor predloga zakona o konoplji Jaka Bitenc. Kdo je, kaj počne in zakaj si tako močno želi, da bi konoplja postala "legalizirana".

Uporaba kanabionidov v medicinske namene: Rešitve obstajajo, pacienti do takrat čez mejo ali na črni trg.