Vlada predlaga novelo zakona o ustavnem sodišču

Zakon o ustavnem sodišču naj bi s spremembami po novem natančneje rešil primere, ko ni bil pravočasno izvoljen nov sodnik ustavnega sodišča.

Objavljeno
01. marec 2007 17.54
Ljubljana – Vlada je na današnji seji uskladila besedilo predloga novele zakona o ustavnem sodišču in ga poslala državnemu zboru v obravnavo po rednem postopku. Poglavitna sprememba se nanaša na vprašanje, kako čimbolj objektivno določiti, kateri izmed sodnikov, ki se jim mandat izteče hkrati, naj še naprej opravlja funkcijo in kateri ne, v primeru, da v DZ ni bil pravočasno izvoljen novi sodnik. Novela v ta namen uvaja žreb, je na novinarski konferenci po seji povedal minister za pravosodje Lovro Šturm.

Žreb bo izvedlo ustavno sodišče, ki bo najbolj objektivno odločilo, kateri od sodnikov bo nadaljeval funkcijo. Nadzor nad tem postopkom pa bo s svojo prisotnostjo izvrševal predsednik državnega zbora, je povedal Šturm.

Novela natančno določa tudi, po katerem postopku mora predsednike republike delovati, če predlagani kandidat za sodnika ustavnega sodišča ni bil izvoljen v DZ, in iz katerega kroga oseb sme v tem primeru izbirati nadaljnje kandidate. Natančneje pa predpisuje tudi postopek predčasne razrešitve sodnika.

Šturm je kot eno glavnih sprememb omenil tudi omejevanje pri vlaganju pobud za oceno ustavnosti v t.i. bagatelnih zadevah oziroma sporih majhne vrednosti, s katerimi je bilo ustavno sodišče v zadnjem letu izredno obremenjeno. "Vsi taki primeri v bodoče ne bodo več zapadli pod ustavnosodno presojo, z izjemo neke varovalke, kajti ustavno sodišče lahko v posebno utemeljenih primerih vseeno odloča tudi o takšni ustavni pritožbi," je dejal minister.

To bo po njegovem mnenju bistveno povečalo učinkovitost ustavnega sodišča, k temu pa bo pripomogla še omejitev glede vlaganja pobud za oceno ustavnosti podzakonskih predpisov, ki neposredno učinkujejo. To bo mogoče storiti eno leto po začetku veljavnosti podzakonskega akta oziroma eno leto po tem, ko je fizični ali pravni osebi nastala škoda.

Rešitev glede začasnega nadaljevanja mandata sodnika ustavnega sodišča ni povezan z bojaznijo, da bi sodišče lahko zašlo v institucionalno krizo, pač pa z izkušnjo iz leta 1998, ko so bili trije sodniki po preteku mandata v posebnem statusu "sodnika v pričakovanju". Novi sodniki namreč še niso bili izvoljeni v celoti, ni pa se vedelo, kateri od preostalih bo nadaljeval z mandatom, je na novinarsko vprašanje odgovoril Šturm.

Za mirno reševanje odprtih vprašanj s Hrvaško

Vlada je danes odgovorila na pisno pobudo poslanca LDS Marka Pavlihe, naj Slovenija spremeni svojo taktiko do Hrvaške. Kot je na današnji seji zapisala vlada, si bo še naprej prizadevala, da se vprašanje meje s Hrvaško reši na prijateljski in miroljuben način ter v skladu z mednarodnim pravom, ob tem pa bo odločno vztrajala pri spoštovanju stanja na dan 25. junij 1991.

Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence

Vlada je sprejela predlog novele zakona o preprečevanju omejevanja konkurence. Novela določa nove prekrške, podaljšuje zastaralne roke na tri leta, na novo opredeljuje prekrške iz trenutnih v trajajoče, s čimer naj bi omogočili učinkovito sankcioniranje, ter ureja vpogled v spis zaradi varstva poslovnih skrivnosti in tajnosti vira.

Začasno financiranje Kobilarne Lipica

Vlada je sprejela sklep o odobritvi začasnega financiranja javnega zavoda Kobilarna Lipica do sprejema letnega programa dela in finančnega načrta za leto 2007, in sicer s proračunskih postavk ministrstva za kulturo in ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v višini mesečnih dvanajstin planiranih pravic porabe za leto 2007. Sprejela je tudi sklep o podelitvi soglasja Kobilarni Lipica k ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Lipica turizem.