Vlada pritrdila nakupu oklepnikov

Vlada je ocenila, da sklenjena pogodba o nakupu srednjih oklepnih kolesnih vozil 8x8 ni škodljiva, zato ne podpira predlaganih sklepov skupine poslancev s prvopodpisanim Antonom Anderličem.

Objavljeno
07. februar 2007 18.22
Finsko oklepno vozilo Patria 8x8
Ljubljana - Vlada ne podpira predlaganih sklepov skupine poslancev s prvopodpisanim Antonom Anderličem (LDS) v zvezi s podpisom pogodbe o nakupu oklepnikov 8x8. V mnenju, ki ga je sprejela na današnji seji, ocenjuje, da sklenjena pogodba ni škodljiva, so sporočili z urada vlade za informiranje.

Vlada ocenjuje, da sklenjena pogodba o nakupu srednjih oklepnih kolesnih vozil 8x8 ni škodljiva, temveč njena izvedba predstavlja zagotovitev pomembnih ključnih zmogljivosti za uresničevanje načrtovanega razvoja Slovenske vojske (SV), obenem pa tudi zaradi soudeležbe slovenskega gospodarstva in protidobav pomembno korist oziroma priložnost za slovensko gospodarstvo.

Sklenjena pogodba ne presega s planskimi in proračunskimi dokumenti predvidenih sredstev, niti z zakonom o izvajanju temeljnih razvojnih programov SV v letih 2008-2015 določenih omejitev. Nakup 135 srednjih oklepnih kolesnih vozil 8x8 vključno s 25, ki bodo nadgrajena za namene, predvidene s cilji sil zavezništva, sprejetimi v letu 2006, predstavlja ustrezno rešitev in ne pomeni zavajanja javnosti, saj bo mogoče ta vozila pred dobavo načrtno in pravočasno nadgraditi za končni namen. Tako ne bodo nastali dodatni stroški predelave oziroma nadomeščanja teh vozil z drugo opremo, kot se je pri nekaterih obrambnih nabavah že dogajalo, meni vlada.

Zavzema se za učinkovit in transparenten nadzor nad porabo vseh javnih sredstev, pri čemer pa je treba zagotoviti tudi ustrezne splošno priznane varnostne standarde v tržnem gospodarstvu, ki varujejo konkurenčnost in tehnološko prednost na posameznih področjih, vključno z obrambnim.

Opozarja, da je bil nakup 135 srednjih oklepnih kolesnih bojnih vozil kot ključni projekt preoblikovanja SV in doseganja v letu 2004 dogovorjenih zmogljivosti v okviru zavezništva določen z resolucijo o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja SV, ki jo je leta 2004 sprejel državni zbor. Glede na pomen in obseg tega projekta, katerega cilj je razvoj in opremljanje motoriziranih bataljonov, je bilo z vidika obrambnega planiranja za njegovo uresničevanje predvideno več kot eno srednjeročno obdobje. Cilji sil, usklajeni v okviru zavezništva, so temeljni instrument, ki zagotavlja postopno in načrtno integracijo SV v sistem kolektivne obrambe, poudarja vlada.

V tem mandatu vlada nakup srednjih oklepnih kolesnih vozil 8x8 uresničuje kot prednostni oborožitveni sistem in kot glavno opremo SV, ki mora biti zagotovljena v skladu z načrtovanimi vojaškimi zmogljivostmi, ki jih je država prevzela v okviru zavezništva in kot ključni projekt razvoja vojske v dolgoročnem obdobju.
Kot je znano, je 39 poslancev LDS, SD in SNS 31. januarja vložilo zahtevo za izredno sejo DZ, na kateri naj poslanke in poslanci razpravljajo o domnevno spornem poslu z oklepniki, ki jih država kupuje od finske Patrie. Izredna seja bo 15. februarja.

Opozicijski poslanci državnemu zboru v sprejem predlagajo tri sklepe. Tako naj bi DZ opozoril vlado, da je minister za obrambo Karl Erjavec s tem, ko je onemogočal nadzor nad transparentno porabo javnih sredstev pri nakupu oklepnikov, ravnal nesprejemljivo. DZ naj bi tudi ugotovil, da je Erjavec nedvomno zavajal državni zbor in javnost, ko je zatrjeval, da bo slovenske davkoplačevalce 135 oklepnikov z vso konfiguracijo stalo 63 milijard tolarjev. DZ pa naj bi tudi ugotovil, da je sklenjena pogodba škodljiva, zato naj bi zahteval vse možne ukrepe za popravo nastale škode.