Vlada sprejela končno besedilo zakona o Pomurju

V novem besedilu, ki je predvideno za obravnavo v DZ po nujnem postopku, so med drugim spremenjene investicijske olajšave, ni pa več predvidena oprostitev plačila davka na dobiček.

Objavljeno
14. oktober 2009 20.15
Ma.B./STA
Ma.B./STA
Ljubljana - Vlada je na današnji dopisni seji oblikovala končno besedilo predloga zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2015.

Predlog zakona določa štiri sklope ukrepov, v šestih letih pa bodo predvideni ukrepi državni proračun stali 261 milijonov evrov. Vlada je predlog zakona že poslala v DZ, možno pa je, da bo na klopi poslancev prišel že na oktobrski seji DZ, če bo vladni predlog v petek na sejo uvrstil kolegij predsednika DZ.

Za izvajanje programa spodbujanja konkurenčnosti pomurske regije v obdobju od 2010-2015 je namenjenih 30 milijonov evrov, za spodbude za zaposlovanje v obdobju veljave zakona po 11,5 milijona evrov letno, med sklopi pa so tudi davčne olajšave za investiranje ter prednostna obravnava programov in projektov iz Pomurja pri kandidiranju za državna in evropska sredstva.

Okvirna vrednost ukrepov v okviru prednostne obravnave projektov in programov je 162 milijonov evrov, od tega je največ, 90 milijonov evrov, namenjenih vlaganjem v infrastrukturo za oskrbo s pitno vodo, vlaganja v prestrukturiranje in dvig konkurenčnosti kmetijstva in gozdarstva ter živilsko-predelovalne industrijo so ocenjena na 40 milijonov evrov, za vzpostavitev regijskega gospodarskega središča v Pomurju pa je predvidenih 30 milijonov evrov.

Program spodbujanja konkurenčnosti Pomurja je usmerjen v blažitev posledic finančne in gospodarske krize na tamkajšnjem trgu dela, v šestih letih pa naj bi ustvarili tisoč novih delovnih mest. Obenem naj bi ustvarili pogoje za razvojno dohitevanje drugih slovenskih regij.

Spremembe v primerjavi s prvotnim predlogom, ki ga je vlada sprejela minuli četrtek, se po pojasnilih urada vlade za komuniciranje nanašajo ne spodbude za zaposlovanje, kjer se zmanjšanje davčne osnove s prvotno določenih 50 odstotkov povečuje na 70 odstotkov, uvaja pa se tudi dodaten ukrep povračila plačanih prispevkov delodajalca za socialno varnost za obdobje dveh let. Davčna olajšava za investiranje se s prvotno predvidenih 50 odstotkov povečuje na 70 odstotkov.

Pri zaposlovanju t.i. prikrajšanih delavcev v Pomurju najmanj za dobo dvanajstih mesecev lahko delodajalci uveljavljajo zmanjšanje davčne osnove za 70 odstotkov stroškov tega delavca, vendar največ v višini davčne osnove oziroma do maksimalno dovoljene višine po pravilih državnih pomoči. Če pa delavca zaposlijo najmanj za dve leti, se mu za obdobje dveh let povrnejo plačani prispevki delodajalca za socialno varnost.

Podjetja in samostojni podjetniki, ki imajo sedež in opravljajo dejavnost v Pomurju, lahko za investiranje v letih od 2010 do 2015 uveljavljajo zmanjšanje davčne osnove v višini 70 odstotkov investiranega zneska za nove investicije v opremo in neopredmetena dolgoročna sredstva. Omenjeno določilo velja le za investicije v pomurski regiji in največ v višini davčne osnove oz. do najvišje dovoljene višine po pravilih državnih pomoči.

Zakonski predlog ustanovitev vladne projektne pisarne v pomurski regiji ne opredeljuje več kot ukrep, temveč kot način izvajanja zakona.

V besedilu zakona ni več prvotno predlagane oprostitve plačila davka na dobiček za pomurska podjetja za obdobje šestih let.