Vlada vztraja pri predlaganem ustavnem zakonu o izbrisanih

Komisija DZ za peticije ter človekove pravice se je seznanila s pozivom Amnesty International Slovenije k ukrepanju glede problematike izbrisanih. Vlada medtem vztraja pri že predlagani rešitvi.

Objavljeno
16. januar 2007 19.01
Novoimenovani državni sekretar Ministrstva za notranje zadeve Zvonko Zinrajh
Ljubljana - Komisija DZ za peticije ter človekove pravice in enake možnosti se je danes seznanila s pozivom Amnesty International Slovenije (AIS) k ukrepanju glede problematike izbrisanih. Obravnavo poročila ministrstva za obrambo o varovanju dostojanstva zaposlenih v Slovenski vojski pa je komisija prestavila na eno od naslednjih sej.

AIS glede problematike izbrisanih meni, da pomembna priporočila mednarodnih institucij prava človekovih pravic ne smejo ostati prezrta. Tako med drugim pozivajo k sprejetju ukrepov, s katerimi bo izbrisanim zagotovljena povrnitev škode.

Državni sekretar v ministrstvu za notranje zadeve Zvonko Zinrajh je poudaril, da vlada še vedno stremi k temu, da bi problem rešili, in sicer z ustavnim zakonom. Predlog tega zakona še vedno obstaja, ponujamo ga v ponoven razmislek, potrebne pa je nekaj dobre volje, je dejal Zinrajh. Vlada ni odstopila od rešitve na način, kot ga je predlagala, je še poudaril.

Po mnenju Majde Širca (LDS) je to, da manjka dobre volje drugje, ne pri vladi, "sprenevedanje".

Zvonko Černač (SDS) je ocenil, da je bila pot vlade v danem trenutku edino primerna, treba pa je doseči konsenz, brez katerega takšen zakon ne more biti sprejet.

Po besedah predsednice komisije Majde Potrata (SD) pa bi bilo treba najprej ugotoviti, da je treba odločbe ustavnega sodišča spoštovati. "Konsenz da, vendar ne pritisk," je dejala.

Člani komisije so se seznanili še z dopisom AIS, ki se nanaša na implementacijo zakona o ratifikaciji opcijskega protokola h konvenciji ZN proti mučenju. AIS opozarja na pomen čimprejšnje vzpostavitve vseh mehanizmov, ki so potrebni za izvrševanje določil opcijskega protokola v praksi.

Komisija je obravnavala še uradni opomin Evropske komisije v zvezi s prenosom evropske direktive o izvajanju načela enakega obravnavanja oseb ne glede na raso ali narodnost. Seznanila se je tudi z načrtovanimi aktivnostmi vlade pri tem.

Obravnavo poročila ministrstva za obrambo o varovanju dostojanstva zaposlenih v Slovenski vojski pa so prestavili na eno od naslednjih sej. Predstavniki ministrstva, ki naj bi bili navzoči pri tej točki, so bili namreč na seji odbora DZ za obrambo, ki je potekala hkrati s sejo komisije.