Vlada zaradi davka širi register nepremičnin

Vlada je zaradi davka spremenila in dopolnila uredbo o vpisanih lastnostih nepremičnin v registru pri Gursu.

Objavljeno
30. januar 2014 16.50
Posodobljeno
30. januar 2014 17.12
1. december: Geodetska uprava je 1. decembra začela s popisom nepremičnin, s katerim želijo dopolniti in urediti evidence, rezultat pa bo register nepremičnin. Več
K. F., gospodarstvo
K. F., gospodarstvo

Ljubljana – Vlada Alenke Bratušek je danes na dopisni seji sprejela uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o podatkih o lastnostih nepremičnin v registru nepremičnin. Zaradi davka na nepremičnine, ki velja od 1. januarja 2014, bo namreč geodetska uprava v register nepremičnin vključila nove skupine podatkov, ki bodo vplivale tudi na davčno stopnjo in določitev zavezanca.

»Ker se bo po zakonu o davku na nepremičnine davek na nepremičnine odmeril na podlagi podatkov registra nepremičnin in posplošene tržne vrednosti nepremičnin,  s spremembami in dopolnitvami uredbe o podatkih o lastnostih nepremičnin v registru nepremičnin urejajo nove podatki registra nepremičnin, potrebni za izvajanje zakona o davku na nepremičnine,« je sporočil vladni urad za informiranje.

Vlada ob spremembah in dopolnitvah uredbe pojasnjuje, da po zakonu o davku na nepremičnine register nepremičnin poleg sedanjih zbirk podatkov vsebuje še nove: »To so podatki iz prvega odstavka 17. člena zakona o davku na nepremičnine, na priemr leto v katerem so izpolnjeni pogoji za določitev nepremičnine, podatek o rezidenčnosti stanovanjske nepremičnine, imetnik osebne služnosti, inšpekcijska odločba o nelegalni gradnji ... « Od oznake v registru, ali je stanovanjska nepremičnina rezidenčna ali nerezidenčna, bo odvisna stopnja obdavčitve: za rezidenčne je v zakonu predpisana obdavčitev z 0,15 odstotka davčne osnove, pri nerezidenčnih z 0,5 odstotka. davčna osnova pri vseh nepremičninah je posplošena tržna vrednosti, ki jo ugotavlja geodetska uprava (Gurs): le za stanovanjske nepremičnine znaša davčna osnova v letu 80 odstotkov posplošene tržne vrednosti, ne 100 odstotkov.

Podatki za pravilno odmero

Sistem odmere davka na nepremičnine je urejen tako, pojasnjuje vlada, da so predmet obdavčitve, davčni zavezanci in davčna osnova določeni na podlagi podatkov enovite evidence na ravni države,  torej registra nepremičnin: »Zato se poleg novih podatkov iz prvega odstavka 17. člena zakona o davku na nepremičnine v registru nepremičnin zaradi zagotovitve izvedbe obdavčitve nepremičnin vodijo tudi drugi, novi podatki, na primer  izračunan delež lastništva za pravilno določitev davčnih zavezancev v primeru solastnine ali skupne lastnine na nepremičnini,« še sporočajo iz vladnem uradu za informiranje o spremembah in dopolnitvah uredbe.

Podatki, ki so v register nepremičnin vključeni zdaj, in njihovi podrobnejši opisi so določeni z uredbo o podatkih o lastnostih nepremičnin v registru nepremičnin iz leta 2011 in s prilogo k tej uredbi, pojasnjuje vladni urad:  »Na tej pravni podlagi so sistemsko in na pregleden način »objavljeni« vsi podatki o nepremičninah, evidentirani v registru nepremičnin na različnih pravnih podlagah.«

Obsežno delo zaradi novega davka

Geodetska uprava je med 17. in 19. februarjem v register nepremičnin vnesla veliko novih podatkov o nepremičninah. »Gre za nove in spremenjene podatke, ki smo jih prevzeli iz drugih evidenc – od občine, zemljiške knjige, ministrstva za kulturo – ter za obdelavo podatkov za namene izračuna davka,« so nam pojasnili v geodetski upravi. Po uveljavitvi zakona o davku na nepremičnin je geodetska uprava že decembra v registru nepremičnin pri 91.120 parcelah in 23.999 delih stavb sama vpisala podatke o upravljavcih državnega in občinskega premoženja, do konca januarja pa še za 5732 parcel in 3382 delov stavb.

Za to delo je geodetsko upravo decembra z uredbo pooblastila vlada in tako poskrbela, da bodo odmerne odločbe dobili upravljavci tega premoženja in ne država ter občine, ki so lastniki. »Skladno s spremenjeno uredbo o načinu vpisa upravljavcev nepremičnin v zemljiški kataster in katastre stavb lahko začasne upravljavce vpiše Gurs, če seveda ti še niso določeni. Iz obeh katastrov se upravljavci prevzamejo tudi v register nepremičnin. Skrajni rok 31. januar 2014 je za vpis upravljavcev pri vseh nepremičninah v lasti republike  Slovenije in občin določila Vlada.«

V registru še ni vseh podatkov o zemljiščih za gradnjo

Pomembne novice v povezavi z registrom nepremičnin in posegi vanj objavlja geodetska uprava na svoji spletni strani www.gu.gov.si, kjer je nazadnje objavila seznam občin, ki so ji za register nepremičnin sporočile podatke o  zemljiščih za gradnjo stavb. Nekatere občine podatke še zbirajo.

Na vprašanje, za koga so podatki o površinah zemljišč za gradnjo stavb, ki so zdaj na ogled na spletni strani , nam Anton Kupic iz geodetske uprave odgovarja: »Glede teh podatkov je veliko vprašanj s strani občin, ministrstev in novinarjev, tudi občani sprašujejo, ali je posamezna občina podatke poslala ali ne.«

V geodetski upravi poudarjajo, da podatek o zemljiščih za gradnjo stavb vpliva na višino posplošene tržne vrednosti nepremičnin,  ta pa je po določbah zakona o davku na nepremičnine davčna osnova za odmero davka na nepremičnine: »Geodetska uprava je občine s posebnim dopisom opozorila na obveznost posredovanja podatkov o zemljiščih za gradnjo stavb. Zbirni podatki o zemljiščih za gradnjo stavb, ki so jih v register nepremičnin posredovale posamezne občine, so razvidni iz tabele, ki jo objavljamo na spletni strani geodetske uprave. Občine bodo podatke do 31. marca 2014 še spreminjale. Do takrat bodo podatke posredovale tudi občine, za katere je v tabeli označeno, da podatke pripravljajo.«

V register nepremičnin so vključeni tudi podatke o zemljiščih za gradnjo stavb, za katere je predvidena obdavčitev z 0,5 odstotka. »Zemljišča za gradnjo stavb so stavbna zemljišča, določena v občinskem prostorskem načrtu, oziroma stavbna zemljišča v okviru območij, določenih v prostorskih sestavinah dolgoročnih in srednjeročnih družbenih planov občin, na katerih je gradnja stavb dejansko možna oziroma dopustna. Zemljišča za gradnjo stavb določi občina,« pojasnjujejo v geodetski upravi.