Vlada že drugič oddala nepopolno vlogo

Napake – Ustavno sodišče bi presodilo o zakonitosti postojnskega odloka o Počku, a ne more, ker vlada ponavlja napake

Objavljeno
21. december 2015 18.28
Poček - Vladni obisk

Ljubljana - Ustavno sodišče je zahtevo vlade za presojo ustavnosti postojnskega odloka o plačevanju nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč 10. decembra že drugič zavrglo in že drugič zato, ker vloga ni bila popolna. Na enem izmed dokumentov je bil le žig, ne pa tudi podpis.

Kot kaže, se je vlada še drugič spustila v postopek ustavne presoje postojnskega odloka, ker ocenjuje, da ta ni v skladu z zakoni o graditvi objektov in o stavbnih zemljiščih, zato tudi ne z ustavo. Vlada je tudi predlagala, naj ustavno sodišče začasno zadrži izvrševanje izpodbijanih odločb.

Novembra je okrožno sodišče v Ljubljani razsodilo, da je država občini Postojna dolžna plačati nadomestilo za porabo stavbnega zemljišča z zamudnimi obrestmi za obdobje po letu 2012, ki znaša skoraj 1,3 milijona evrov.

Ustavno sodišče pa še ni presodilo o treh vlogah za presojo ustavnosti uredbe o Počku oziroma o Osrednjem vadišču Slovenske vojske. Prva, junija 2014, jo je oddala občina Postojna, za njo pa še AAG in fizična oseba. Glavni očitek Postojnčanov in naravovarstvenikov je, da se je država z zgovarjanjem na višje, obrambne namene, izognila izdelavi celovite presoje vplivov na okolje. Pretežni del Počka je namreč v Naturi 2000 in je tudi postojnsko-pivško vodozbirno področje.