Vložen predlog zakona o volitvah v občino Koper

Poslanca SD Luka Juri in Marijan Križman sta v državni zbor vložila predlog zakona o razpisu rednih lokalnih volitev v mestni občini Koper. Menita, da bi ta zakon lahko v državnem zboru obravnavali na isti seji kot bodo obravnavali tretjič isti zakon o ustanovitvi občine Ankaran.

Objavljeno
09. marec 2011 16.01
Boris Šuligoj, Koper
Boris Šuligoj, Koper
Koper - Tudi v primeru, če bi bil sprejet zakon o ustanovitvi nove občine, bi morali razpisati volitve v Kopru, je dejal Luka Juri, ki pričakuje, da bo zakon o ankaranski občini najverjetneje na dnevnem redu že 23. marca, uvrstitev predloga zakona o razpisu volitev pa bo odvisen najprej od kolegija predsednika državnega zbora. Neglede na izid glasovanja o zakonu za Ankaran pa v preostalih 22 krajevnih skupnostih komaj čakajo na svojo ustavno pravico do volitev.

Predlagatelja se pri predlogu zakona o razpisu rednih volitev sklicujeta predvsem na protokol Konvencije Sveta Evropa o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki določa, da je treba volitve izvajati v razumnih časovnih presledkih, pravico do periodičnosti volitev pa poudarja tudi ustavno sodišče, ko v svojih sodbah navaja pomen načela demokratičnosti. Pravica do periodičnosti volitev ima prednost pred drugimi interesi v tem primeru, sta zakon o razpisu volitev utemeljila Luka Juri in Marijan Križman.

Oba poslanca predlagata ob tem zakonskem predlogu še sprejem resolucije državnega zbora o uresničevanju odločbe ustavnega sodišča, v kateri bi razložili ustavno-pravne argumente, zaradi katerih občine Ankaran ni mogoče ustanoviti. Gre za štiri razloge, je navedel Juri: 1. krajevna skupnost Ankaran ne izpolnjuje pogojev (število prebivalcev) zakona o lokalni samoupravi za občino, 2. prebivalci Ankarana uresničujejo svoje pravice lokalne samouprave v mestu Koper, ker je Ankaran enaka sestavina mesta Koper, kot sta to denimo Šalara ali Semedela. 3. ustavno-pravni razlog je spoštovanje mednarodnih pogodb (Londonski memorandum in Osimski sporazumi) in 4. pri odločanju o pravicah italijanske narodnosti teh odločitev v državnem zboru ni mogoče sprejemati brez njihovega soglasja. V resoluciji je pod peto točko predlagano še opravičilo, da se državni zbor opravičuje zaradi odločitve o razpisu posvetovalnega referenduma glede možnosti ustanovitve nove občine Ankaran, čeprav naselje ne izpolnjuje pogojev za oblikovanje v občino.