Vodna plovila je treba prijaviti Dursu

V skladu z novim zakonom o davku na vodna plovila morajo lastniki plovil do konca marca sporočiti Dursu vse podatke potrebne za odmero davka.

Objavljeno
21. januar 2007 12.58
Dirkalni čolni so prava atrakcija že na suhem
Ljubljana - V skladu z novim zakonom o davku na vodna plovila, ki je stopil v veljavo s 1. januarjem, morajo lastniki vodnih plovil Davčni upravi RS (Durs) najpozneje do 31. marca sporočiti vse podatke, potrebne za odmero davka od teh plovil. Davek od premoženja na posest plovnih objektov so doslej na podlagi zakona o davkih občanov plačevale fizične osebe, ki so imele v lasti ploven objekt dolžine najmanj osem metrov, v skladu z novo zakonodajo pa je ta meja določena pri petih metrih.

Prijavo podatkov o vodnem plovilu so tako dolžni vložiti rezidenti Slovenije, ki imajo v lasti plovila, daljša od petih metrov, če ta še niso vpisana v evidence plovil. To velja tudi za plovila, ki so registrirana v tujini.

Na Dursu so doslej omenjeni davek odmerjali na podlagi podatkov iz evidence o registraciji plovnih objektov v Sloveniji oz. na podlagi davčne napovedi davčnega zavezanca o vpisu v evidenco v Sloveniji ali v tujini z odločbo do 31. marca za tekoče leto. V letu 2006 je bila tako obdavčenih 555 plovnih objektov, iz tega naslova pa so zbrali 43.396 evrov.

Z novim zakonom o davku na vodna plovila se na Dursuobetajo večji priliv iz tega naslova, saj je zakon zajel tudi vodna plovila, ki do sedaj niso bila obdavčena, prav tako pa je spremenjen tudi sistem obdavčitve. Kot je ob obravnavi predloga zakona oktobra lani v DZ pojasnil državni sekretar za davke Andrej Šircelj, je davčna obveznost po novem zakonu natančneje določena ter se pri tem upoštevajo posamezne lastnosti plovila.

Zakon tudi nekoliko širi krog zavezancev. Poleg fizičnih oseb vključuje tudi druge osebe, če razpolagajo s plovilom kot obliko naložbe ali če ga uporabljajo hkrati za opravljanje dejavnosti in za zasebne namene. Plovila, ki se uporabljajo za opravljanje registrirane dejavnosti, niso predmet obdavčitve po tem zakonu.