Vodstvo Unicefa nezakonito?

Odvetniki odpuščene uslužbenke Unicefa trdijo, da pooblastila sedanjega vodstva društva niso veljavna. Ta očitke zanika. Na ljubljanskem okrožnem državnem tožilstvu v zvezi z domnevnimi nepravilnostmi na Unicefu obravnavajo tri kazenske ovadbe.

Objavljeno
14. februar 2011 09.12
Iva Ropac, kronika
Iva Ropac, kronika
Ljubljana  – Slovenski Unicef je po izbruhu afere, ki je prejšnji mesec dosegla vrhunec z odstopom ambasadork dobre volje Vite Mavrič in Milene Zupančič, zavrnil vse očitke o domnevnih nepravilnostih. Da v poslovanju slovenskega odbora Unicefa ni bilo vse zakonito, pa še naprej zatrjujejo štirje nekdanji uslužbenci te dobrodelne organizacije.

Delovno in socialno sodišče je začelo obravnavati tožbo nekdanje zaposlene Vesne Savnik zaradi domnevno nezakonite izredne odpovedi, a je obravnavo končalo, še preden jo je začelo. Najprej bo moralo ugotoviti, ali je pooblastilo za zastopanje v delovnem sporu, ki ga je odvetniku Bojanu Župevcu podpisala vršilka dolžnosti izvršne direktorice Unicefa, sploh veljavno. Odvetnica Teja Verbič iz Odvetniške družbe Grobelnik in partnerji, ki zastopa odpuščeno uslužbenko Unicefa, namreč trdi, da pooblastilo ni zakonito, ker ga ni podpisal zakoniti zastopnik društva, zaradi česar bi moralo sodišče o sporu odločiti s tako imenovano zamudno sodbo.

»Odpoved je nezakonita«

V odvetniški družbi poleg tega trdijo, da je odpoved nezakonita, saj ni bila pravočasna. Savnikova, ki je bila zaposlena na Unicefu na delovnem mestu organizatorke zbiranja sredstev od novembra 2006, je bila namreč z razlogi odpovedi seznanjena 23. julija lani, izredno odpoved, ki bi ji jo morali dati v roku 30 dni, pa je dobila 25. avgusta lani. Unicef je kot razlog navedel hujšo kršitev delovnopravne zakonodaje z elementi kaznivega dejanja, češ da sta s sodelavko vdrli v informacijski sistem oziroma Unicefov računalnik ter pregledovali in natisnili nekatere dokumente. A nekdanja uslužbenka trdi, da so ti očitki le izgovor. Pravi vzrok, da je ostala na cesti, je šikaniranje, ki mu je bila podvržena že dlje časa, saj je opozarjala na nepravilnosti pri poslovanju in anarhijo pri vodenju društva, pravi.

Obvestilo o uvedbi postopka izredne odpovedi in vabilo na zagovor je po navedbah tožničinih pooblaščencev namesto odgovorne osebe, ki jo Unicef zaradi razprtij nima, podpisala kar vodja zbiranja sredstev, ki povrhu nima ustrezne izobrazbe. Ker odpovedi ni podpisala odgovorna oseba, je ta po mnenju pooblaščencev Savnikove nezakonita. Unicef je že več kot pol leta brez zakonitega zastopnika, lani pa sploh ni bila sklicana skupščina, ki bi obravnavala zaključno poročilo o finančnem poslovanju za leto 2009, trdijo odvetniki, pri čemer se sklicujejo tudi na ugotovitve upravne enote.

Umaknili zahtevo 
za spremembo zastopnika

Septembra 2009 je bila v register društev vpisana zadnja sprememba, s katero je bil kot zakoniti zastopnik vpisan takratni predsednik Miran Boštic. Unicef Slovenija je konec oktobra lani na upravno enoto vložil zahtevo za vpis spremembe zakonitega zastopnika (in to za podpredsednico društva Žarko Brišar Slana). A ker so v upravnem postopku ugotovili, da zastopnik društva ni bil izvoljen skladno z določili veljavnega temeljnega akta društva, so Unicef pozvali, naj v roku izvoli novega zastopnika društva skladno z določbami temeljnega akta, rok za izvolitev zastopnika pa so jim podaljšali do marca letos. Potem ko je odvetniška družba Grobelnik decembra lani priglasila odpuščene delavke kot stranske udeleženke za udeležbo v upravnem postopku, so unicefovci zahtevo za registracijo spremembe zastopnika društva januarja umaknili. Iz teh razlogov je po mnenju odvetnikov sporno tudi pooblastilo odvetniku Bojanu Župevcu, ki ga je za zastopanje v delovnem sporu podpisala vršilka dolžnosti izvršne direktorice Unicefa Alenka Jež Heinc, ki po mnenju tožničinih pooblaščencev ni zakonita zastopnica.

Unicef: Pooblastila 
so zakonita

Odvetnica Teja Verbič, ki zastopa odpuščeno uslužbenko, je zato razpravljajoči sodnici Darinki Pučnik predlagala, naj izda zamudno sodbo (v njej sodišče odloči zgolj na podlagi tožbenih navedb). A sodnica se je odločila, da bo odvetniku Župevcu dodelila rok za odgovor na pripravljalni vlogi tožnice, saj ju je ta prejel šele pred dvema dnevoma. Župevec namreč trdi, da so bila vsa pooblastila zakonita in da ni pogojev za izdajo zamudne sodbe. Sodišče je narok preložilo za nedoločen čas.

Savnikova s tožbo vztraja, da je bila odpoved nezakonita, predlaga sodno razvezo pogodbe ter plačilo 46.286 evrov odškodnine namesto reintegracije (njeno tožbo zaradi mobinga sodišče še ni začelo obravnavati). Proti Unicefu Slovenije je sicer vloženih sedem tožb – tri zaradi nezakonite izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi in štiri zaradi trpinčenja na delovnem mestu. Delovno in socialno sodišče je eno tožbo zaradi nezakonite odpovedi že zavrnilo, ker da je bila vložena prepozno, a sodba še ni pravnomočna.