Vojska, šepavi zmaj, ki mu raste le glava

Neposredno odgovorni za bojno pripravljenost so poveljniki na vseh ravneh, možgani vojske pa so zbrani v generalštabu.

Objavljeno
02. marec 2018 21.12
SLOVENSKA VOJSKA
Novica Mihajlović, Luka Jakše
Novica Mihajlović, Luka Jakše

Ljubljana – Slovenija ima danes pol odstotka več vojakov in štiri odstotke več podčastnikov kot pred desetletjem. V tem času se je generalštab kadrovsko okrepil za slabih 12 odstotkov, kabinet načelnika generalštaba pa za kar 26 odstotkov.

Kako hud je nered v Slovenski vojski, dokazuje vrsta dogodkov v zadnjih tednih. Potem ko so klavrni rezultati preverjanja bojne usposobljenosti bataljonske bojne skupine z vrha vojske odnesli Andreja Ostermana, se je na položaj načelnika generalštaba zavihtel nekdanji Ostermanov namestnik Alan Geder. Generalmajor Geder si je zdaj za namestnico postavil brigadirko Alenko Ermenc, ki je bila tudi prva ženska, povišana v ta čin pri nas.

Kako bosta obrnila neugodni trend?

Poleg kroničnega pomanjkanja proračunskih sredstev vojsko že dalj časa tepe nekonkurenčnost na trgu dela, nizke plače in neugodne delovne razmere sta le dva od številnih krivcev za takšno stanje. Po podatkih za prejšnji mesec je vojski, ki zaposluje nekaj več kot 5700 ljudi, primanjkovalo kar 821 pripadnikov. Ker je zanimanje za službo v uniformi v dveh letih upadlo za okoli 60 odstotkov, torej je lani za zaposlitev v vojski zaprosilo manj kot 300 ljudi, je ob sedanjih demografskih trendih in staranju poklicnih vojakov težko pričakovati, da se bo trend kmalu obrnil.


Nova namestnica načelnika generalštaba Alenka Ermenc. Foto: Igor Modic/Delo

Pet vojakov na enega častnika

Poleg slabe opremljenosti, ki je posledica dolgoletnega varčevanja, k novačenju novih vojakov ne pomaga dejstvo, da poklicni vojak po 45. letu ne more več obnoviti pogodbe o zaposlitvi. Prav omejeni rok trajanja poklica vojaka je eden izmed razlogov za izjemno neugodno kadrovsko sestavo pripadnikov vojske, saj je med 5743 pripadniki slabih 19 odstotkov častnikov, dobrih 34 odstotkov podčastnikov, vojakov pa je 46,9 odstotka. Torej ima vsakih pet vojakov v povprečju svojega častnika, vsaki trije pa po enega podčastnika.

Krivi so poveljniki

Medtem ko so politiki na hrbtih vojske obračunavali med sabo in iskali krivce za slabo stanje v vojski, vojska ni naredila koraka k boljši oceni po treh zaporednih negativnih letnih ocenah. Neposredno odgovorni za njeno bojno pripravljenost so poveljniki na vseh ravneh, možgani vojske pa so zbrani v generalštabu.


Primopredaja v generalšatbu Slovenske vojske. Foto: Jože Suhadolnik/Delo

Pogled na gibanje števila zaposlenih v generalštabu v zadnjem desetletju pa kaže povsem drugačno sliko kot graf gibanja števila vojakov. Medtem ko se je število vojakov povečalo za pol odstotka, podčastnikov za 4,1 odstotka in je število častnikov upadlo za 13,5 odstotka, se je število zaposlenih v generalštabu v zadnjih desetih letih povečalo za 11,7 odstotka.

Kar 287 zaposlenih v generalštabu usmeritve za svoje delo dobiva neposredno iz kabineta načelnika generalštaba. Tudi ta ni ravno zgled vojaške askeze, v desetih letih se je število članov kabineta povečalo z 19 na 24, kar je 26 odstotkov več kot pred desetletjem. Kar deset od 24 članov kabineta načelnika generalštaba je zaposlenih na oddelku za odnose z javnostmi, kjer skrbijo za dobro podobo vseh vojaških enot v javnosti.