Vplivno območje čistilne naprave v Zarici je še uganka

Dvajset krajanov Drulovke si je že zagotovilo plačilo nižjih položnic, čeprav vplivno območje še ni določeno.

Objavljeno
14. november 2013 19.26
Čistilna naprava Kranj
Marjana Hanc, Kranj
Marjana Hanc, Kranj

Kranj – Čistilno napravo s 95.000 populacijskimi enotam bo za 20 milijonov evrov nadgradilo češko podjetje OHL ŽS z Gorenjsko gradbeno družbo. Toda gradbeno dovoljenje še ni izdano, občina pa si je položaj zapletla še s podpisovanjem individualnih pogodb s prebivalci vplivnega omočja, za katerega sploh ne ve, kje je.

Pred gradbenim dovoljenjem je potrebno pridobiti tudi okoljevarstveno soglasje, ki ga po besedah podžupana Bojana Homana s stalnim pritoževanjem ovira družina Premk Bogataj z Drulovke. »To je folklora v Sloveniji, poglejte, kaj se dogaja s poljansko obvoznico,« je dejal podžupan Bojan Homan.

Občinam Kranj, Šenčur in Naklo namreč grozi, da za 45 milijonov evrov vredni projekt Gorki, za katerega je bilo odobrenih 29 milijonov evrov evropskih sredstev, do konca leta 2015 ne bodo mogli urediti najdražjega sklopa, to je čistilne naprave Kranj na območju sedanje v Zarici. Zanjo naj bi država in EU skupaj prispevali 16 milijonov evrov.

Vznemirjene občane (70 jih je povezanih v Civilni pobudi Za zdravo Drulovko) je tudi zaradi dezinformacij o sežigalnici na sestanku najprej miril župan Mohor Bogataj, češ da je občina dolžna poskrbeti za čisto, ekološko in zdravo okolje, obljubil pa je tudi nov sestanek še ta teden. Krajanka Drulovke Eva Premk Bogataj, ki ima status stranke v postopku pri pridobivanju dovoljenj, pa je pristojne opozorila, da se je treba držati evropske prakse pri umeščanju takšnih objektov in dosledno slediti zakonom.

Ugodnosti za 20 krajanov

Ko je občane zanimalo, kakšne zneske lahko pričakujejo na položnicah, je direktor občinske uprave Mitja Herak odgovoril, da se je skupina občanov Drulovke že organizirala in na Mestno občino Kranj (MOK) naslovila 27 zahtev. »Pogodbo smo sklenili pri notarju in je zavezujoča. Ti krajani so upravičeni do neposrednih ugodnosti na vplivnem območju, ki je zaključena celota,« je dejal.

Na MOK so za Delo pojasnili, da je dogovor med krajani Drulovke, Komunalo Kranj in MOK, ki med drugim predvideva, da so v času gradnje, poskusnega obratovanja in delovanja čistilne naprave upravičeni do odškodnine v višini 40 odstotkov višine mesečne obveznosti plačila rednih komunalnih storitev, že 23. septembra podpisalo 20 krajanov. Na vprašanje, kje je vplivno območje čistilne naprave, pa smo dobili odgovor, da podatke oziroma razlago še usklajujejo.

Šest let projekta Gorki

Projekt Gorki se je pričel leta 2007 in v tem sklopu je bila načrtovana tudi nadgradnja čistilne naprave, sta poudarila direktor občinske uprave Mitja Herak in Marko Margetič iz Komunale Kranj. S sodobnejšo tehnologijo bodo odstranjevali tudi dušikove in fosforjeve spojine, energijsko bo precej manj potrošna.

Od leta 2007 v Zarici vzdržujejo le vitalne dele čistilne naprave, da so razmere zares slabe, pa je Margetič ponazoril tudi s serijo fotografij, kar je občane še dodatno vznemirilo (za objavo v Delu so nam jih posredovali iz Komunale Kranj.).

Ko bo nova naprava v obratovanju, bodo sedanjo porušili, na tem mestu pa zgradili deževni bazen. Večina objektov bo zaradi zmanjšanja vpliva na okolje pokritih, pooblaščeni odjemalec pa bo blato vozil na sežig v Avstrijo.